Mann Mann Mann | Schuur

Vanaf 6 april 2022

Theater – De Warme Winkel

Mann Mann Mann

De kinderen van Thomas Mann, de grootste schrijver van de 20e eeuw, genieten een sterrenstatus in het Europese culturele leven. Maar achter al het succes schuilt een bittere tragedie: concurrentie onderling en gebrek aan erkenning van de ouders leidde bij veel van de kinderen tot depressie.

Mann Mann Mann is een intellectuele droomvlucht waarin de persoonlijke brieven van Klaus Mann eindelijk uit de vergetelheid worden getrokken, het niet-kunstzinnige zwarte schaap Monika at last haar zegje mag doen en De Toverberg dienstdoet als empathische mediator in een familieruzie.

Met een schatkist vol literatuur en de persoon­lijke documenten die de familie heeft nagelaten als bron­ma­te­riaal, creëren Florian Myjer, Kim Karssen en Ludwig Bindervoet een intieme voor­stel­ling over een ziekelijk compe­ti­tieve familie, gedoemd om te leven in de schaduw van een wereld­be­roemde vader.

De Warme Winkel is een collectief dat graag op het scherpst van de maat­schap­pe­lijke en artistieke snede opereert. Geschie­denis en literatuur zijn vaak inspiratie voor voor­stel­lingen die hun pijlen op het heden richten en de bedenkers zijn nadruk­ke­lijk op het toneel aanwezig. Na een steeds inten­sie­vere samen­wer­king is Florian Myjer op 1 januari 2021 toegetreden tot de artistieke kern van dit illustere gezelschap.

Mann Mann Mann is zijn tweede Warme Winkel-voor­stel­ling in die hoeda­nig­heid en hij maakt deze samen met Kim Karssen en Ludwig Bindervoet. Eerder maakte hij Lady Chatterley’s Lover, Yves Saint Laurent, Oliver, Regina Rex en met Kim Karssen de voor­stel­lingen Bloomsbury, Mephisto Park en een succesvolle bewerking van Oorlog en Vrede.

Speeldata

Wo 6 apr

20:30
Vanaf 8 feb

Meer zoals dit