Disclaimer

Deze website is eigendom van de Schuur. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voor­be­houden aan de Schuur. Overname van artikelen, kopiëren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdruk­ke­lijke schrif­te­lijke toestemming van de Schuur en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden.

Hoewel de Schuur grote zorg besteedt aan de kwaliteit van deze website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankon­di­ging worden gewijzigd of geweigerd. De Schuur spant zich in om de informatie op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft ter zake geen garanties.

De Schuur aanvaardt geen enkele aanspra­ke­lijk­heid voor de inhoud van sites die niet door de Schuur worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van de Schuur.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten ontleend worden.