Privacy

25 mei 2018

Je privacy is belangrijk voor de Schuur en zullen wij altijd respecteren. De Schuur wil iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn in het theater en bij een bezoek aan onze website. Om deze reden is het dan nood­za­ke­lijk dat wij in bepaalde gevallen persoon­lijke gegevens verwerken. De Schuur neemt privacy serieus en behandelt alle gegevens met uiterste zorg­vul­dig­heid en correctheid. Voorop staat dat het theater zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gege­vens­be­scher­ming (AVG).

Het privacy beleid van de Schuur

Met welk doel verwerkt Schuur persoonsgegevens?

De Schuur gebruikt de, via deze website verstrekte, persoons­ge­ge­vens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van alle transacties die via de website verlopen; b. het versturen van e‑mails, nieuws­brieven en brochures naar aanleiding van een transactie; c. het uitvoeren van publieks- of klant­te­vre­den­heids­on­der­zoeken; d. informatie verstrekken over de producten en diensten van de Schuur.

Welke persoons­ge­ge­vens verwerkt de Schuur?

De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de boven­staande doeleinden. Hierbij valt te denken aan naam, adres, woonplaats, gekochte toegangs­be­wijzen enzovoorts. Een volledig overzicht van de opgeslagen gegevens is opvraagbaar via publiciteit@​toneelschuur.​nl.

MijnAccount Door kaarten te bestellen op www​.schuur​.nl geef je de Schuur toestemming om je persoons­ge­ge­vens te verwerken. Wij verwerken en analyseren onder andere gegevens over jouw (online) aankopen. De Schuur kan deze informatie gebruiken om je op de hoogte te houden van ons programma, evenementen, aanbie­dingen etc. Op deze manier kunnen wij zo optimaal mogelijk inspelen op jouw persoon­lijke wensen. Je bepaal zelf waar je de Schuur toestemming voor geeft. Je kan je toestemming op elk gewenst moment aanpassen of intrekken.

Worden de persoon­lijke gegevens met derden of andere partijen gedeeld? De verzamelde informatie wordt uitsluitend binnen de Schuur gebruikt.

Zijn de gegevens goed beveiligd? Ja, conform de eisen uit de AVG draagt de Schuur zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging.

COOKIES

Gebruikt de Schuur cookies, en zo ja, waarvoor?

Ja, de Schuur plaatst op de computer van de gebruiker een aantal cookies. Bij een eerste bezoek aan onze website wordt gevraagd of je akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Dit zijn kleine tekst­be­standen die door de browser worden opgeslagen op deze computer bij het bezoek aan onze website. Deze cookies hebben meerdere doelen:

  1. Het opslaan van basis­in­for­matie en het winkel­mandje: de Schuur maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor technische werking van onze website. Met behulp van deze cookies kan de Schuur ervoor zorgen dat bij een bezoek aan onze website dezelfde basis­in­for­matie niet telkens ingevoerd moet worden en dat de inhoud van het winkel­mandje behouden blijft;
  2. Onze dienst­ver­le­ning en website opti­ma­li­seren: Schuur maakt gebruikt van tracking cookies’ om het gebruik van de website in kaart te brengen met als doel de effec­ti­vi­teit en het gebruiks­gemak van de website te vergroten. De cookies worden niet gebruikt om het gedrag van de (unieke) bezoeker in kaart te brengen. Deze cookies worden onder andere geplaatst door de Youtube links die wij gebruiken.
  3. Om je gericht te kunnen informeren over inte­res­sante aanbie­dingen en producten of diensten: de Schuur maakt gebruik van cookies om je van gerichte en relevante informatie te kunnen voorzien.

Hoe kan het gebruik van cookies aangepast worden?

De browser kan zodanig ingesteld worden dat tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangen worden, of dat er melding komt dat er een cookie ontvangen wordt. De instel­lingen voor het beheer van cookies staan in de meeste browsers onder het tabblad privacy’ of veiligheid’. Let op: indien cookies op je computer geblokkeerd staan, kun je geen gebruik maken van MijnAccount.

Kan de Schuur het Privacy beleid wijzigen?

Ja, de Schuur behoudt zich het recht voor het privacy beleid te wijzigen. Via deze website wordt de actueel geldende privacy policy weergegeven. Inzage in gegevens, of afmelden voor de nieuwsbrief, of andere vragen over het priva­cy­be­leid en cookies?

Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van persoons­ge­ge­vens, je wil afmelden voor de e‑mails, nieuwsbrief of brochures en/​of andere vragen heeft over het priva­cy­be­leid, kun je contact opnemen met de Schuur via publiciteit@​toneelschuur.​nl.