Over ons

In september 2021 zijn de Toneel­schuur en Filmschuur verder gegaan als de Schuur. De reden is simpel: de Schuur is een huis voor veel méér dan alleen toneel en film. Ook staan dans, talks, woordkunst, muziek, dj’s en specials in het café op het programma, afgestemd op een breed publiek.

Filmaanbod

Binnen het aanbod van kwali­teits­films selecteert de Schuur op drie functies van film: als kunstvorm, als (cultureel) maat­schap­pe­lijke uiting en als amusement. De program­me­ring bestaat dan ook uit een klassiek en expe­ri­men­teel aanbod. Inclusief films uit verschil­lende culturen.

Producties

Toneel­schuur Producties biedt jaarlijks een selecte groep thea­ter­ma­kers de moge­lijk­heid om hun artistieke talent in een traject op maat verder te ontwikkelen. In de periode 2021 – 2024 bouwt Toneel­schuur Producties verder aan de ontwik­ke­ling van meerjarige trajecten, die het opnieuw inter­pre­teren van bestaande verhalen tot uitgangs­punt nemen.

Premi­è­re­the­ater

De Schuur is een belangrijk premi­è­re­the­ater. Jaarlijks kunnen bezoekers naast voor­stel­lingen van de grote theater- en dans­ge­zel­schappen in ons huis óók terecht voor producties van gast­ge­zel­schappen, en nieuwe makers binnen Toneel­schuur Producties. 

Educatie

Educatie

Leerlingen uit het VO en basis­on­der­wijs zijn van harte welkom in de Schuur! Vraag ons naar de moge­lijk­heden voor educatieve projecten. Kinderen van groep 1 t/​m groep 8 kunnen bij de Schuur terecht voor rond­lei­dingen op maat, eventueel in combinatie met een filmbezoek.

 • Gebouw

  In 1996 kreeg de Haarlemse tekenaar en ontwerper Joost Swarte van de Schuur de opdracht een schetsplan te maken voor een nieuw huis voor de Schuur’. Kenmerkend in het ontwerp is de schuine glasgevel, die de scheiding vormt tussen het gebouw en de stad en daarmee tege­lij­ker­tijd een relatie legt.

 • Werken bij

  De Schuur is een pionierend huis voor makers en publiek in hartje Haarlem. Sinds kort staan naast film en theater ook woordkunst en eigen caféspe­cials op het programma. Wil jij het team van medewerkers bij de Schuur verrijken?

 • Verhuur

  De Schuur beschikt over twee thea­ter­zalen, twee filmzalen, een ruime foyer, een stijlvol café en een bibliotheek. Het gebouw is uitermate geschikt voor congressen, symposia, verga­de­ringen en borrels.

 • ANBI

  De Schuur is aangemerkt als culturele ANBI. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor Vrienden en begun­sti­gers. Giften kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennoot­schaps­be­las­ting worden afgetrokken. Dit is interessant, omdat een gift zo minder kost.

 • Gegevens

  Ons reke­ning­nummer is: NL65 RABO 0120 8649 59 t.n.v. Steunfonds Toneel­schuur. Ons KvK nummer is: 56686366

Leden Raad van Toezicht – 

Stichting de Toneelschuur

 • Marc van Warmerdam — Voorzitter
 • Sietske van Zanten — Penningmeester 
 • Bart van den Berg — Lid 
 • Emma Lesuis — Lid 
 • Brian Elstak — Lid 

Leden Raad van Toezicht – 

Stichting Toneel­schuur Producties

 • Jacqueline Bongartz — Voorzitter 
 • Bart van den Berg — Penningmeester 
 • Jacqueline Dubois — Lid 
 • Noelle Fischer — Lid 
 • Brian Elstak — Lid 

Sponsoren en subsidiënten