Do you believe me yet? | Schuur

89 april 2022

Theater – Astrid Boons/Korzo

Do you believe me yet?

De Vlaamse choreografe Astrid Boons gaat in haar dansvoorstellingen radicaal te werk. Haar grote fascinatie is het voortbewegen van de mens, dat ze vervolgens fysiek en mentaal te lijf gaat.

De mens heeft het vermogen om zich telkens aan te passen aan een constant veranderende omgeving. Maar blijven we wel onszelf wanneer we dit doen? En voor wie doen we dit? Astrid Boons onderzoekt hoe wij als mens onze identiteit opbouwen en hoe die beïnvloed wordt door ons ‘aanpassingsvermogen’ al naar gelang de sociale situatie waarin we ons begeven. In een spel met de werkelijkheid gebruikt de choreografe onder andere gefragmenteerde beelden en lichaamssensaties als een metafoor voor de vele identiteiten die we kunnen aannemen of die in onszelf aanwezig zijn.

In deze voorstelling probeert Astrid het lichaam terug te brengen naar zijn essentie; op zoek naar dat wat ons menselijk maakt. De complexiteiten, tegenstrijdigheden, kwetsbaarheden en schoonheden die hiermee gepaard gaan worden blootgelegd. Do you believe me yet? is een voorstelling die onder de huid kruipt en ons empathisch vermogen aanspreekt.

  • Gezelschap Korzo
  • Choreografie en concept Astrid Boons
  • Dansers Astrid Boons, Spencer Dickhaus, Spenser Theberge
  • Muziek Miguelángel Clerc Parada
  • Dramaturgie Eva Martinez
  • Licht design Bernie Van Velzen

De keuze van Nederlands Dans Theater & Korzo 

Sinds 2013 bundelen Korzo en Nederlands Dans Theater (NDT) de krachten om aanstor­mende dansmakers optimaal te begeleiden en een geschikt podium te bieden. Ieder jaar kiezen zij een choreograaf die zij onder­steunen om een nieuwe productie te maken en daarmee op tournee te gaan.

Language no problem 

Humans have the ability to adapt to a constantly changing environment. However, do we stay true to ourselves when we do this? And who are we doing this for? Astrid Boons inves­ti­gates how we as humans build our identity and how this is influenced by our ability to adapt’ depending on the social situation we are in. In a play with reality, the chore­o­grapher uses fragmented images and body sensations, among other things, as a metaphor for the many identities that we can assume or that are present within ourselves. 

In this performance Astrid strives to bring the body back to its essence; in search of that which makes us human. In doing so, the complexi­ties, contra­dic­tions, vulne­ra­bi­li­ties, and beauty associated with this will be revealed. Do you believe me yet? is a performance that gets under the skin and appeals to our capacity for empathy.

Speeldata

Vr 8 apr

20:30
Vanaf 8 feb

Za 9 apr

20:30
Vanaf 8 feb

Meer zoals dit