Bodyscan 223 | Schuur

18 december 2021

Theater – Robin Nimanong

Bodyscan 223

Een Misfit Cyberpunk Act. Bodyscan 223 is een media dans evenement dat onze tegenstrijdige ideeën over technologie, toegankelijkheid en queer-identiteit onder de loep neemt. De dansers presenteren hun queer lichamen als getuigenis tegen discriminerende structuren in de samenleving.

Het publiek scant hun eigen ervaring door de performers die zich buiten hokjes bewegen. Samen gaan ze een futuristische cyberpunk-ervaring tegemoet. Kunstmatige intelligentie en big data vergroten de ongelijkheid en bedreigen de democratie. Wat als algoritmen je levenspad zullen beheersen? En zullen credits onze emoties besturen?

  • Maker Robin Nimanong
  • DJ & VJ Irene Cassarini /AKA/ GUENTER RÅLER
  • Dansers Elvedin Siljdedic, Jeroen Janssen
  • Dramaturgie Lara van Lookeren
  • Productie Athina Liakopoulou
Het Huis Annavan Kooij 4938

Robin Nimanong

De dans­kun­ste­naar stelt zich ten doel ongehoorde stemmen luid te laten klinken, in een strijd tegen paradigma’s en stereotypen, en in een poging om meer begrip voor elkaar te ontwikkelen. Geïn­spi­reerd door zijn eigen identiteit als queer en bi-cultureel ontwikkelt Robin Nimanong zich als jonge maker. Verder heeft Robin ervaring opgelopen bij Batshevas Ensemble, Ivgi & Greben, SHIFFT en Nicole Beutler. 

Julia Janssen

Julia legt het complexe begrip data-driven’ technologie uit en maakt het voor iedereen begrij­pe­lijk. Ze onderzoekt hoe we onze autonomie terug kunnen krijgen over onze data en digitale identiteit, door het verbinden van sociale, politieke en juridische componenten met kunst en design. 

Next Best Fringe Award 

Na afsluiting van Amsterdam Fringe Festival 2020 won Robin Nimanong de Next Best Fringe Award’: een resi­den­tie­tra­ject bij ICK Dans Amsterdam. Hierdoor kreeg hij coaching en studio­ruimte aangeboden om het artistieke experiment dat ze bij Fringe zijn gestart verder te ontwikkelen. Ook was hij gega­ran­deerd van een plek op het programma van Amsterdam Fringe Festival in september 2021, waar hij de vernieuwde versie van zijn performance presen­teerde aan het publiek: Bodyscan 223.

Inleiding bij Bodyscan 223

Inleiding bij Bodyscan 223

Robin Nimanong zal samen met Julia Janssen meer vertellen over de media dans­voor­stel­ling Bodyscan 223, het crea­tie­proces en waar 223 nou eigenlijk voor staat. Julia Janssen maakt de complexi­teit van data en infor­ma­tie­tech­no­logie toegan­ke­lijk voor iedereen. Ze onderzoekt hoe we meer grip kunnen krijgen op onze data en digitale identiteit. Dit doet ze door sociale, politieke en juridische kwesties te verbinden in kunst en design. Middels verschil­lende media verkent Janssen de toekomst van het digitale leven en ze deelt de vraag­stukken en inzichten met haar publiek; hoe gaan we bijvoor­beeld om met eerlijkheid, gelijkheid, autonomie, vrijheid en democratie in een data­ge­dreven samenleving? De inleiding start om 19:15 uur en is gratis te bezoeken voorafgaand Bodyscan 223. Let op, beperkt plek. Reserveren noodzakelijk.

We Are Public

Leden van We Are Public kunnen gratis naar deze voor­stel­ling. Graag telefonisch reserveren via 023 – 5173900.

Onder 30

Jonger dan 30? Ga dan voor het vaste lage bedrag van € 11 naar deze voor­stel­ling! Bekijk de rest van de gese­lec­teerde voorstellingen.

Speeldata

Er zijn (nog) geen voorstellingen gepland.

Meer zoals dit