Salomonsoordeel - in de woonkamer | Schuur

1623 mei 2022

Theater – TG Ilay

Salo­mons­oor­deel — in de woonkamer

Maak deel uit van een intiem en interactief theaterproject over de Nederlandse asielprocedure in een Haarlemse huiskamer.

Wanneer de asielaanvraag van Hassan, een goede vriend van theatermaker Ilay den Boer uit Gaza, wordt afgewezen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), besluit Ilay te willen leren over de asielprocedure en te zoeken naar de logica erachter. Na zeven maanden werken bij de IND leert hij de Nederlandse asielprocedure te begrijpen en waarderen. Anderzijds bevinden zich, tussen alle kennis die hij opdoet om het systeem te doorgronden, niet altijd de antwoorden.

Daarom reist Ilay met zijn verhaal ook langs huiskamers om bewoners en hun bezoekers uit te nodigen om samen na te denken en gezamenlijk tot een rechtvaardig besluit te komen. Maar wat betekent dat? Kunnen we besluiten nemen vanuit de huidige procedure en politiek of moeten er aanpassingen komen? Een project dat niet enkel een verhaal komt vertellen, maar ook wil leren van de bezoekers.


  • producent TG Ilay
  • research, concept, regie en spel Ilay den Boer
  • dramaturgie Maya Arad Yasur
  • creatief en uitvoerend producent en proces dramaturg Denise Harleman, FUTURABILITY
  • research woonkamers Nadja Polman, Lauren Rissik & Basak Layic
  • zakelijk leider Albert van Andel
  • coproducenten Likeminds en Het Zuidelijk Toneel
  • TG Ilay Salomonsoordeel Bas de Brouwer 31 WEB
  • TGI Lay Salomonsoordeel Prins de Vos 80 WEB

Deze voor­stel­ling vindt plaats op locatie op vier verschil­lende avonden in vier huiskamers van zowel parti­cu­lieren als maat­schap­pe­lijke orga­ni­sa­ties in Haarlem en omstreken. Per avond is er plek voor maximaal 10, 15 of 25 bezoekers. Het adres van de betreffende locatie vind je op je ticket. Op donderdag 19 mei is een speciale besloten jonge­reneditie in jonge­ren­cen­trum Flinty’s. 

De huis­ka­mer­voor­stel­lingen zijn onderdeel van het thea­ter­pro­ject van Salo­mons­oor­deel dat uit meerdere versies bestaat. De grotere voor­stel­ling is 23 mei te zien op locatie bij de rechtbank Noord-Holland, Haarlem. Lees meer

Schuur coproducent

Salo­mons­oor­deel Haarlem

De Schuur ondersteunt binnen haar sociaal-artistieke program­ma­lijn, drie thea­ter­ma­kers die met hun werk zich begeven in het sociaal-maat­schap­pe­lijke veld en het theaterveld. Met dank aan het VSBFonds. Thea­ter­maker en docu­men­tai­re­maker Ilay den Boer (woonachtig in Haarlem) is één van deze drie makers.

Ilay’s projecten baseren zich op persoon­lijke ervaringen en verhouden zich tot de maat­schap­pe­lijke actualiteit. Zo werkte hij o.a. bij de IND, de rechtbank Amsterdam, een asiel­zoe­kers­cen­trum en Het Leger des Heils om op basis van deze ervaringen theatrale docu­men­taires te maken. Salo­mons­oor­deel is zijn meest recente project waarmee hij langs woonkamers, theaters en bedrijven, instel­lingen reist. Hij heeft al veel steden bespeeld, en deze maand dus ook zijn eigen thuisstad Haarlem.

reportage Ilay den Boer en de IND

achtergrond

reportage Ilay den Boer en de IND

Volks­krantjour­na­liste Herien Wensink volgde anderhalf jaar thea­ter­maker Ilay den Boer, die zeven maanden bij de IND werkte. Hoe zijn visie op asielbeleid veranderde, en de dienst zijn voor­stel­ling koestert.

Podcast

Journalist Lex Bohlmeijer maakte voor De Corres­pon­dent een podcast over dit project. Bekijk en beluister de teaser hier.

Of luister de hele podcast (55 min) 

Speeldata

Er zijn (nog) geen voorstellingen gepland.