Salomonsoordeel | Schuur

25 mei 2022

Theater – TG Ilay

Salo­mons­oor­deel

Waar halen wij de wijsheid vandaan voor een Salomonsoordeel? Slotonderdeel van het theaterproject over de Nederlandse asielprocedure

Wanneer Hassan, een goede vriend uit Gaza van theatermaker Ilay den Boer, wordt afgewezen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), besluit Ilay te willen leren over de asielprocedure en te zoeken naar de logica erachter. Na zeven maanden werken bij de IND leert hij de Nederlandse asielprocedure te begrijpen en waarderen. Anderzijds bevinden zich, tussen alle kennis die hij opdoet om het systeem te doorgronden, niet altijd de antwoorden.

De drive om de asielprocedure volledig te doorgronden voerde Ilay langs het asielzoekerscentrum, de IND, de Rechtbank Amsterdam en vele huiskamers waar hij de bewoners uitnodigde om samen met hem na te denken.

Nu, als eindbestemming van dit proces, nodigt Ilay zijn vriend Hassan uit op het toneel om samen met zijn IND-mentor Peter én het publiek zich af te vragen waar wij met elkaar de wijsheid vandaan moeten halen voor een Salomonsoordeel. Hoe pakken wij met elkaar de verantwoordelijkheid?

Deze voor­stel­ling vindt plaats op locatie bij de rechtbank Noord-Holland, Haarlem. Het thea­ter­pro­ject van Salo­mons­oor­deel bestaat uit meerdere versies. Naast deze grotere voor­stel­ling is er ook een aantal intieme huis­ka­mer­voor­stel­lingen op diverse locaties in Haarlem en omstreken. Lees meer.

 • producent TG Ilay
 • research, concept, regie en spel Ilay den Boer
 • spel Peter & Hassan
 • dramaturgie Maya Arad Yasur
 • eindregie en muziek Paul Koek
 • componist Gerjan Piksen
 • scenografie Marloes en Wikke
 • creatief en uitvoerend producent en proces dramaturg Denise Harleman, FUTURABILITY
 • coproducenten Likeminds en Het Zuidelijk Toneel
 • met dank aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid & Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Den Bosch en Rechtbank Amsterdam.
 • Salomonsoordeel Fotografie Prins de Vos75 web
 • Salomonsoordeel Fotografie Prins de Vos72 web
 • Salomonsoordeel Fotografie Prins de Vos65 web
 • Salomonsoordeel Fotografie Prins de Vos15 web
 • Salomonsoordeel Fotografie Prins de Vos9 web
 • “Salomonsoordeel maakt de grote kwestie van immigratie behapbaar in het theater”

  de Volkskrant
 • “Het is een knap staaltje onderzoeks- en realitytheater dat Den Boer zijn publiek voorschotelt”

  theaterkrant

Schuur coproducent

Salo­mons­oor­deel Haarlem

De Schuur ondersteunt binnen haar sociaal-artistieke program­ma­lijn, drie thea­ter­ma­kers die met hun werk zich begeven in het sociaal-maat­schap­pe­lijke veld en het theaterveld. Met dank aan het VSBFonds. Thea­ter­maker en docu­men­tai­re­maker Ilay den Boer (woonachtig in Haarlem) is één van deze drie makers. 

Ilay’s projecten baseren zich op persoon­lijke ervaringen en verhouden zich tot de maat­schap­pe­lijke actualiteit. Zo werkte hij o.a. bij de IND, de rechtbank Amsterdam, een asiel­zoe­kers­cen­trum en Het Leger des Heils om op basis van deze ervaringen theatrale docu­men­taires te maken. Salo­mons­oor­deel is zijn meest recente project waarmee hij langs woonkamers, theaters en bedrijven, instel­lingen reist. Hij heeft al veel steden bespeeld, en deze maand dus ook zijn eigen thuisstad Haarlem. 

Reportage Ilay den Boer en de IND

achtergrond

Reportage Ilay den Boer en de IND

Volks­krantjour­na­liste Herien Wensink volgde anderhalf jaar thea­ter­maker Ilay den Boer, die zeven maanden bij de IND werkte. Hoe zijn visie op asielbeleid veranderde, en de dienst zijn voor­stel­ling koestert.

Podcast

Journalist Lex Bohlmeijer maakte voor De Corres­pon­dent een podcast over dit project. Bekijk en beluister de teaser hier.

Of luister de hele podcast (55 min) 

Speeldata

Er zijn (nog) geen voorstellingen gepland.