ma 13 mei 2024

Creative Access Lab

Theater

Opening Lab: Intro­duc­tion to creative access

Ontdek Creative Access: een revolutionaire stap naar inclusief theater

Nederlandse Gebarentolk, schrijftolk en audiodescriptie aanwezig

Stap binnen in de boeiende wereld van Creative Access met Garry Robson, een visionair die grenzen verlegt en de kunst van theater toegankelijker maakt dan ooit tevoren. Maar wat is Creative Access eigenlijk? Het is veel meer dan alleen maar een toevoeging van gebarentaal, ondertiteling en audiobeschrijving aan theaterwerk. Het is een revolutie, een verschuiving naar een inclusieve cultuur die de harten van artiesten, publiek en instellingen verovert.

Interessant voor

Mensen met een beperking, professionals in de cultuursector, beleidsmakers, belangenorganisaties, studenten/opleidingen, mensen die met thema's toegankelijkheid en inclusie werken in breedste zin van het woord

 • Productie New Pack Inclusion Creators, Toneelschuur Producties, Schuur Haarlem
 • Presentatie Garry Robson, Thomas Brand
 • Moderator Reineke Jonker
 • Voertaal Nederlands en Engels
 • Duur 20:00 tot 22:00
 • Kosten € 6,00
 • Weelchair2
 • 5943 a
 • 5357
 • 2022 02 26202227
 • Garry 0010 Low Res
 • Jd H 20201210 Thomas Brand 111 Foto Jelmer de Haas HIGHRES s RGB

Lezing door Garry Robson

Ontdek de geschie­denis en evolutie van Creative Access, bekijk voorbeelden van succesvolle integratie en leer hoe digitale technologie de toekomst van theater kan vormgeven. Laat je meeslepen door fragmenten van voor­stel­lingen en films en neem deel aan een inter­ac­tieve verhaal­oe­fe­ning die de basisideeën van Audio Descriptie introduceert.

Panel­dis­cussie over inclusie in podiumkunsten

Toegan­ke­lijk­heids­ex­perts, waaronder Severine Kas, Ilse Jobse en Erika Zeegers, gaan in gesprek over de stand van zaken in Nederland op het gebied van inclusie en toegan­ke­lijk­heid. Ontdek waarom het Creative Access Lab zo cruciaal is voor de toekomst van onze sector en draag bij aan het gesprek om bij te dragen aan een inclusieve cultuur­sector voor iedereen.

Inter­ac­tieve lezing door Thomas Brand

Fish Dance when they are not Sleeping is een opera project voor doof en horend publiek! Vanaf het begin nodigden de Futurists, het inter­dis­ci­pli­naire thea­ter­ge­zel­schap van Thomas Brand en Jerzy Bielski, een aantal dove podi­um­kun­ste­naars uit om van elkaar te leren en samen op het podium te co-creëren in een serie thea­ter­la­bo­ra­toria die ze orga­ni­seerde i.s.m de Nationale Opera en Innovatie:Lab Theater Utrecht. Dit leverde onverwachte, verassende en boeiende nieuwe thea­ter­vormen op.

In Fish Dance when they are not Sleeping speelt techniek een belangrijke rol. Via MOCAP technieken maakt het muziek zichtbaar en gebarentaal hoorbaar en wordt zo een derde speler. Een inter­me­di­aire wereld waarin iedereen gelijk verte­gen­woor­digd wordt en een interessant samenspel tussen musici en geba­ren­kun­ste­naars mogelijk maakt.

Deze avond nemen Thomas Brand en Ilse Jobse het publiek mee in een presentatie langs de verschil­lende gebruikte technieken en mijlpalen in het maakproces, delen de ontdek­kingen en moei­lijk­heden vanuit hun eigen perspectief en vertellen over de toekomst van het project.

Moderator Reineke Jonker leidt de avond en betrekt het publiek bij een verhel­de­rend gesprek over inclusie en toegan­ke­lijk­heid in de cultuur­sector. Samen met Garry Robson verkennen we de lessen die Nederland kan leren van het Engelse inclu­sie­proces en kijken we naar een toekomst waarin theater voor iedereen toegan­ke­lijk is.

Mis deze kans niet om deel uit te maken van een baanbrekend evenement dat de grenzen van het theater verlegt en een nieuwe standaard zet voor inclusie.

Over de gasten

Garry Robson is een gehan­di­capte schrijver/​acteur/​regisseur/​producent die meer dan 40 profes­si­o­nele producties heeft gere­gis­seerd en gepro­du­ceerd, zowel in Groot-Brittannië als in Italië, Rusland en Hongkong. Hij ontving verschil­lende prijzen, waaronder een Manchester Evening News Theatre Award en een Herald Angel. Als acteur heeft hij op grote podia in heel Groot-Brittannië opgetreden in een verschei­den­heid aan nieuwe toneel­stukken, musicals en klassiekers.

Hij heeft gewerkt als toneel­ad­vi­seur voor zowel de Arts Council of England als Creative Scotland en als consultant voor verschil­lende bedrijven en orga­ni­sa­ties op het gebied van doven- en gehan­di­cap­ten­kunst en creatieve toegang. Hij is artistiek directeur geweest van Fittings MMA, BoP en Dadafest, waar hij artistiek directeur was van hun eerste twee inter­na­ti­o­nale festivals en de grote tentoon­stel­ling Niet Normaal op DaDaFest en als onderdeel van de viering van de Paralympics 2012 op The Southbank. 

Thomas Brand geeft een presentatie over zijn werk als inter­dis­ci­pli­nair avonturier en hoe je met de inzet van verschil­lende technieken kan zorgen voor een samen­wer­king tussen twee werelden, diegene die stem gebruiken en diegene die gebaren gebruiken om te commu­ni­ceren en te creëren. Hij is audio­vi­sueel kunstenaar met ervaring als licht­ont­werper, filmmaker en animator. Disciplines die hij graag combineert in immersieve, inter­dis­ci­pli­naire projecten. Hij maakt voor­stel­lingen, films en instal­la­ties waarin de kijker, liefst letterlijk kan verdwalen, gebruik­ma­kend van alles wat zijn arsenaal te bieden heeft.

Reineke Jonker is actrice en community thea­ter­re­gis­seur. Zij is samen met Maaike van de Westeringh de oprichters en artistiek leiders van Thea­ter­huis­kamer. In samen­wer­king met buurt­be­wo­ners ontwikkelt Thea­ter­huis­kamer thea­ter­pro­duc­ties die zich nestelen in het sociaal-culturele weefsel van Amsterdam-West. Na het afronden van de mime­o­p­lei­ding aan de Academie voor Theater en Dans trad Reineke op als actrice in verschil­lende televisie‑, film‑, muziek- en thea­ter­pro­duc­ties. Naast regisseren en performen is ze gespreks­leider en traint ze jong­vol­was­senen voor Breek Academy om hen te helpen sociale en emotionele kracht en weer­baar­heid te krijgen.

Creative Access Lab

13 mei t/m 5 juni 2024

Creative Access Lab

Toekomstig artistiek leiders van Nederland gaan aan de slag om hun werk radicaal toegan­ke­lijk te maken

Kaarten kopen kan via de link hieronder

Het Creative Access Lab heeft ook een profes­si­o­nals programma. Om je aan te melden voor het profes­si­o­nals programma vragen we je een formulier in te vullen. Dit helpt ons in het zorgvuldig voor­be­reiden van de programma’s en voor jouw komst.

Voor wie? Het profes­si­o­nals programma is bedoeld voor mensen met een beperking en mensen die binnen hun werkveld aan de slag willen met het thema toegan­ke­lijk­heid in de breedste zin van het woord.

Hulp bij invullen Voor mensen die assistentie nodig hebben staan wij klaar. Laat het ons weten en dan helpen we je graag verder. 

Contact

E‑mail: welkom@​schuur.​nl

Telefoon: 023 – 51 73 900 (maandag tot en met vrijdag tussen 10.30 – 17.00)

Whatsapp: 06 — 42 19 08 46 (maandag tot en met vrijdag tussen 10.30 – 17.00)

Meer algemene informatie over toegan­ke­lijk­heid in de Schuur is hier te vinden.

Tickets

Er zijn (nog) geen voorstellingen gepland.