zo 18 juni 2023

Dans – Dansgroep Haarlem

Ibu (zomer 2023)

Ibu betekent ‘moeder’ in het Indonesisch. In dit tweede deel van het tweeluik van Dansgroep Haarlem komen verschillende aspecten van het moeder-zijn naar voren. Ibu is de tegenhanger van de succesvolle locatievoorstelling Ayah (‘vader’), die choreografe Haya Maëla in 2015 maakte. Net als toen is er een gastrol weggelegd voor dansers van de hoogste klas van Vooropleiding Haarlem, die een choreografie dansen van Lotte Dekkers en Kiki Boot.

Ibu betekent ‘moeder’ in het Indonesisch. In dit tweede deel van het tweeluik van Dansgroep Haarlem komen verschillende aspecten van het moeder-zijn naar voren. Ibu is de tegenhanger van de succesvolle locatievoorstelling Ayah (‘vader’), die choreografe Haya Maëla in 2017 maakte. Net als toen is er een gastrol weggelegd voor dansers van de hoogste klas van Vooropleiding Haarlem, die een choreografie dansen van Lotte Dekkers en Kiki Boot.

Ibu is een indrukwekkende voorstelling die geïnspireerd is door het leven gevende aspect van moeders en de majestueuze treurbeuk bij het Prinsenhof in Haarlem als centrale locatie heeft. De voorstelling volgt de metamorfose van de boom en wordt gechoreografeerd door Maëla. De dansers vertellen persoonlijke verhalen. Moeders kennen vele gedaanten; liefhebbende en verstikkende moeders, biologische en pleegmoeders, dwaze en wijze moeders.

Startlocatie voor Ibu is de majestueuze treurbeuk op het Prinsenhof in het centrum van Haarlem. Vervolgens is er een wandeling naar de Schuur, alwaar de voorstelling verder gedanst wordt. De exacte informatie ontvang je bij het bestellen van je ticket.

 • Groep Dansgroep Haarlem
 • Concept, choreografie Haya Maëla
 • Gastchoreografie Lotte Dekkers en Kiki Boot
 • Dans Dansgroep Haarlem Emma Deen, Floor Dekker, Daan van der Es, Mischa Forceville, Sarai Maëla, Chantal Nieuw Beerta, Roby Roest, Rimke Saan, Oliver Wilkins
 • Dans Vooropleiding Haarlem Noëmi Birkhofer, Doris Gijswijt, Femke Lemon, Lois Rooseman
 • Dramaturgie Kitty Relleke
 • Lichtontwerp Eelke Slooten
 • Kostuumontwerp Dorie van Dijk, Lideke den Hartog, Rianne Vermeulen
 • Muziek Maarja Nuut, Anne Müller, Keith Jarrett e.a.
 • Duur 75 minuten
 • IBU 1 3876 medium
 • IBU 1 5989 medium

Locatie: Prinsenhof, Jaco­bij­ne­staat, Haarlem. Ibu is een project van Danskunst Haarlem en komt tot stand in samen­wer­king met de Schuur, met steun van Gemeente Haarlem. 

Over Dansgroep Haarlem

Dansgroep Haarlem is een eigentijds modern dans­ge­zel­schap van semi­pro­fes­si­o­nele dansers. De producties zijn vernieuwend, prikkelend, ontroerend en tonen veel zeggings­kracht door persoon­lijke inbreng van de dansers zelf. Door middel van impro­vi­satie onderzoeken de dansers de meerdere lagen onder een thema en wordt dans­ma­te­riaal gemaakt. Artistiek leider Haya Maëla gebruikt dit materiaal voor haar eigen­zin­nige chore­o­gra­fieën, vaak op inspi­re­rende locaties. 

Tijdens Theater na de Dam (2022) stond Dagboek 44−45’, een oorlogs­ver­haal over terug­ge­vonden dagboek­no­ti­ties, in een volle grote zaal in de Schuur. De dans­pro­ductie Melilla’ (2015) verhaalde over de wereldwijde vluch­te­lin­gen­stroom. De loca­tie­voor­stel­ling De Herberg’ (2015) verhaalde over gast­vrij­heid. En nu dan het sluitstuk van de serie chore­o­gra­fieën over vaders en moeders, die zeer zeker los van elkaar te zien zijn. Bij al deze voor­stel­lingen proberen de dansers contact met het publiek te maken door ze erbij te betrekken. Dit alles op de meest uiteen­lo­pende muziek­stukken, met veel zorg bijeengezocht.

Over Choreograaf Haya Maëla

Artistiek leider, Docent klassiek ballet, moderne dans en chore­o­grafie. Haya Maëla heeft de opleiding aan de Scapino Dans­aca­demie gevolgd, waar zij in 1986 is afge­stu­deerd in de speci­a­li­sa­ties klassiek ballet, modern jazz en kinderdans. Maëla heeft gedanst bij o.a. het Ballet van Vlaanderen en Ben Bergmans in België. In 1992 begon zij haar eigen ballet­studio in Haarlem. Sinds 2012 is zij artistiek leider van Dansgroep Haarlem. Dans is voor mij een manier om mezelf te beleven en te uiten en om met anderen te commu­ni­ceren. Dat is wat ik alle dansers om mij heen ook graag zou willen laten ervaren.”

Tickets

Er zijn (nog) geen voorstellingen gepland.