Vrienden worden? | Schuur

Vrienden worden?

Wil je ook blijven genieten van alles wat de Schuur biedt? Word Vriend!

 • Koop direct je Vriendschap online

 • Huisvriend

  Voor €50 per jaar of €5 per maand voor een minimale looptijd van één jaar.

 • Schuurvriend

  Voor €75 per jaar of €7 per maand voor een minimale looptijd van één jaar.

 • Dikke Vriend

  Voor €100 per jaar of €10 per maand voor een minimale looptijd van één jaar.

Vriendschap is wederzijds! 

Als dank voor je Vriendschap ontvang je de volgende voordelen: Vrien­den­kor­ting voor theater- en film­voor­stel­lingen, een uitnodiging voor de jaarlijkse Vrien­den­middag, de Vriendennieuwsbrief.

Eerste kaartje van het huis

Dikke Vrienden ontvangen daarnaast een uitnodiging voor een première of try-out van Toneel­schuur Producties. Het eerste kaartje is gratis.

 • Steeffleur TONEELSCHUUR2 hr 052
 • Gebouw TS

De Schuur voor een langere periode onder­steunen? Als Vriend voor het Leven schenk je voor een periode van min. vijf jaar een bedrag van €500 of meer. Over dit bedrag geniet je bovendien een aanzienlijk fiscaal voordeel. 

Via een schrif­te­lijke over­een­komst is het mogelijk periodieke giften fiscaal aftrekbaar te maken. Hiermee ligt het fiscale voordeel al snel tussen de 42% en 52% (afhankelijk van inkomen en leeftijd). Een schenking van € 500 betekent bijvoor­beeld in belas­ting­ta­rief 42% een jaarlijkse netto uitgave van €237. Je ontvangt dezelfde voordelen als Dikke Vrienden.

Meer over schen­kings­mo­ge­lijk­heden vind je hier.

Als Vriend voor het Leven ben je lid van de Kring. Leden van de Kring houden van cultuur en voelen zich betrokken bij de Schuur en de ontwik­ke­ling van jonge talenten bij Toneel­schuur Producties. Twee maal per jaar ontvang je een uitnodiging voor een borrel of bijeenkomst, voorafgaand aan een voor­stel­ling of rand­pro­gramma. Een mooie gelegenheid voor artistieke en inte­res­sante ontmoetingen!

Meer informatie?

Neem contact op met Hermine Staal (Rela­tie­be­heer) via vrienden@​toneelschuur.​nl of 023 – 5173900

 • 3 Zusters 01 Sanne Peper
 • 3 Zusters 07 Sanne Peper