Nalatenschap

Ervaar je theater en film als een verrijking van je leven? Zet je je graag in voor de kansen van jong thea­ter­ta­lent? Draag er dan aan bij dat ook volgende generaties kunnen blijven genieten van het rijke culturele aanbod van de Schuur.

De Schuur in je testament

Kunst en Cultuur kunnen niet meer zonder steun. Parti­cu­liere giften zijn dan ook belang­rijker dan ooit. Je kunt de Schuur steunen in de vorm van een legaat, maar ook in de vorm van een nala­ten­schap of Fonds op Naam. Ook kun je aan een specifieke bestemming nalaten, zoals jong talent of educatie.

Geen belasting

Of het nu gaat om een groot of een klein bedrag, je hoeft geen belasting te betalen over je erfenis. Een gift komt dus 100% ten goede aan de Schuur!

  • “Omdat traditie en experiment in de Schuur samenkomen en er ook risicovol onderzoek wordt gedaan. Dat is een belangrijke voorwaarde voor vernieuwing en dus voor levensvatbaarheid.”

    Een begunstiger van Toneelschuur Producties
  • Steeffleur TONEELSCHUUR2 hr 090
  • Starring 23 Sarahs Partijtje
  • Caligula 2 roel van berckelaer

Meer informatie?

Meer informatie over nala­ten­schap aan de Schuur? Vraag vrij­blij­vend de infor­ma­tie­bro­chure aan of neem contact op met Sanne Kruyver via sanne@​schuur.​nl of 023 5173900.