Draag bij!

Als Talent­be­gun­stiger geef je jonge thea­ter­ta­lenten de kans om zich te ontwikkelen tot regisseur van formaat. Zo draag je bij aan de doorstroom van jonge regisseurs naar de theatertop van Nederland.

Maak Toneel­schuur Producties mede mogelijk

Toneel­schuur Producties is het grootste produc­tie­huis voor de ontwik­ke­ling van thea­ter­ta­lent in Nederland. Thea­ter­ta­lenten krijgen bij ons de kans zich te ontwikkelen tot topre­gis­seur of artistiek leider in een meerjarig bege­lei­dingstra­ject. Gere­nom­meerde artistiek leiders zoals Eline Arbo, Paul Knieriem en Eric de Vroedt hebben in de Schuur hun eerste stappen gezet. Als Talent­be­gun­stiger maak je de thea­ter­pro­duc­ties van ons eigen produc­tie­huis mede mogelijk. 

Wat krijg je hiervoor terug?

In ruil hiervoor ontvang je kortingen en uitno­di­gingen voor premières en randprogramma’s van Toneel­schuur Producties. Ook krijg je Vrien­den­kor­ting op kaarten voor voor­stel­lingen in de Schuur, volg je thea­ter­ta­lenten van dichtbij door inleidingen, nage­sprekken, openbare- en besloten studio­re­pe­ti­ties bij te wonen én ben je lid van de Kring van Talent­be­gun­sti­gers en Vrienden voor het Leven.

Fiscaal voordeel

Talent­be­gun­stiger word je vanaf € 500,- per jaar, over een periode van minimaal 5 jaar via een onderhandse schen­kings­over­een­komst. Een gift aan een culturele ANBI mag u bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen. Het fiscale voordeel kan oplopen tot wel 52%.

Ook Talent­be­gun­stiger worden? 

Meer weten over hoe je Talent­be­gun­stiger wordt én wat de fiscale voordelen zijn? Neem contact op met Sanne Kruyver (Medewerker Fond­sen­wer­ving en rela­tie­be­heer) via sanne@​schuur.​nl of 023 – 5173900.

  • Bellegueule 04 Sanne Peper
  • De stoelen 08 Sanne Peper