Eenmalige gift | Schuur

Eenmalige gift

Draag je de Schuur een warm hart toe? Er zijn verschil­lende moge­lijk­heden om de Schuur te onder­steunen en zo óók jong talent de kans te geven zich te ontwikkelen. Samen sterk voor de Schuur!

Periodiek schenken

Via de onderhandse schen­kings­over­een­komst is het mogelijk periodieke giften — die via een schen­kings­over­een­komst tussen de gevende en ontvangende partij worden vastgelegd — fiscaal aftrekbaar te maken, zonder tussenkomst van een notaris. Deze gift is altijd aftrekbaar en er geldt geen mini­mum­be­drag. Ook is er geen maximum gesteld aan de aftrek­baar­heid van de gift. Hiermee ligt het fiscale voordeel al snel tussen de 42% en 52% (afhankelijk van inkomen en leeftijd). 

Met de schenk­cal­cu­lator kun je eenvoudig uitrekenen hoeveel een gift kost en oplevert. 

Je hebt zelf de regie

De onderhandse schen­kings­over­een­komst geldt voor een periode van minimaal vijf jaar, waarin je aangeeft welk vast bedrag je jaarlijks overmaakt. Je bepaalt zelf of je dit bedrag per jaar of bijvoor­beeld per kwartaal laat incasseren, of zelf overmaakt. De schen­kings­over­een­komst eindigt zonder fiscale gevolgen als de schenker arbeids­on­ge­schikt, onvrij­willig werkloos raakt, komt te overlijden of de Schuur haar ANBI status verliest. Kortom, een prachtige moge­lijk­heid om de Schuur en Toneel­schuur Producties voor een langere periode financieel te ondersteunen!

  • Steeffleur TONEELSCHUUR2 hr 024
  • Steeffleur TONEELSCHUUR2 hr 008
  • Steeffleur TONEELSCHUUR hr 049

Andere moge­lijk­heden verkennen?

Wil je € 500 of meer schenken? Dan kun je via een onderhandse schen­kings­over­een­komst een lidmaat­schap als Vriend voor het Leven of als Talent­Be­gun­stiger afsluiten. Neem voor meer informatie contact op met Sanne Kruyver (Medewerker Fond­sen­wer­ving & Rela­tie­be­heer) via sanne@​toneelschuur.​nl of 023 – 5173900.