Eenmalige gift

Draag je de Schuur een warm hart toe? Er zijn verschil­lende moge­lijk­heden om de Schuur te onder­steunen en zo óók jong talent de kans te geven zich te ontwikkelen. Samen sterk voor de Schuur!

Eenmalige gift

Wil je graag een eenmalige gift doen? Dat kan! Je kunt zelf bepalen hoe hoog het schen­kings­be­drag is. Een donatie kan overgemaakt worden naar:

NL65 RABO 0120 8649 59 t.n.v. Steunfonds Toneel­schuur

Andere moge­lijk­heden verkennen?

Wil je € 500 of meer schenken? Dan kun je via een onderhandse schen­kings­over­een­komst een lidmaat­schap als Vriend voor het Leven of als Talent­Be­gun­stiger afsluiten. Neem voor meer informatie contact op met Sanne Kruyver (Medewerker Fond­sen­wer­ving & Rela­tie­be­heer) via sanne@​toneelschuur.​nl of 023 – 5173900.

Periodiek schenken

Via de onderhandse schen­kings­over­een­komst is het mogelijk periodieke giften — die via een schen­kings­over­een­komst tussen de gevende en ontvangende partij worden vastgelegd — fiscaal aftrekbaar te maken, zonder tussenkomst van een notaris. Deze gift is altijd aftrekbaar en er geldt geen mini­mum­be­drag. Ook is er geen maximum gesteld aan de aftrek­baar­heid van de gift. Hiermee ligt het fiscale voordeel al snel tussen de 42% en 52% (afhankelijk van inkomen en leeftijd). 

Met de schenk­cal­cu­lator kun je eenvoudig uitrekenen hoeveel een gift kost en oplevert.

Je hebt zelf de regie

De onderhandse schen­kings­over­een­komst geldt voor een periode van minimaal vijf jaar, waarin je aangeeft welk vast bedrag je jaarlijks overmaakt. Je bepaalt zelf of je dit bedrag per jaar of bijvoor­beeld per kwartaal laat incasseren, of zelf overmaakt. De schen­kings­over­een­komst eindigt zonder fiscale gevolgen als de schenker arbeids­on­ge­schikt, onvrij­willig werkloos raakt, komt te overlijden of de Schuur haar ANBI status verliest. Kortom, een prachtige moge­lijk­heid om de Schuur en Toneel­schuur Producties voor een langere periode financieel te ondersteunen. 

  • Steeffleur TONEELSCHUUR2 hr 024
  • Steeffleur TONEELSCHUUR2 hr 008
  • Steeffleur TONEELSCHUUR hr 049