4 nov17 dec 2023

Toneelschuur producties

Toneelschuur Producties | Vanja Rukavina

Super­po­si­tion

下部に日本語情報 | English information below

Als je het allemaal objectief bekijkt; als we het even cijfermatig benaderen; ontdekken we dan dat we allemaal hetzelfde zijn? Of zien we dan pas dat alle verschillen tussen mensen en culturen nog veel dieper liggen dan we denken?

Een internationaal topteam van Nederlandse en Japanse wiskundigen is dicht bij het ontdekken van een model dat cultuurverschillen verklaart. Hun clashes en misverstanden vormen het beste argument dat hun formules broodnodig zijn. Zowel in helder TL-licht als onder discolampen betreden deze vier onbevreesde wiskundigen het mijnenveld van cultureel misverstand.

Superposition is een idealistische voorstelling als een absurde wiskundige vergelijking: de overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en Japan, tussen kansrekening en geometrie, tussen man en vrouw en tussen nieuwkomerschap en ervaring worden tegen elkaar afgezet. Een show over tot elkaar willen doordringen en elkaar écht willen begrijpen, alleen dan via een gigantische omweg.

Try outs in Haarlem altijd € 12,50

客観的に見れば、数値的なアプローチをとれば、私たちはみな同じであることがわかるのだろうか?それとも、人と文化の違いは、私たちが考えているよりもずっと深いところにあるのだろうか?

オランダと日本の数学者からなる国際的なトップチームが、文化の違いを説明するモデルの発見に近づいている。彼らの衝突や誤解は、その公式が大いに必要とされていることを示す最良の論拠となる。明るい蛍光灯の下でもディスコの照明の下でも、この4人の大胆不敵な数学者たちは文化的誤解の地雷原に足を踏み入れる。

オランダと日本、確率と幾何学、男と女、新人と経験の間の類似点と相違点が対比される。このショーは、巨大な陽動作戦によってのみ、互いを理解し合い、本当に理解し合おうとするものである。

 • Regie Vanja Rukavina
 • Met Rino Daidoji, Mizuki Kondo, Keja Klaasje Kwestro, Bram Suijker
 • Website Toneelschuur Producties
 • In het kader van De Coproducers (ondersteund door Fonds 21 EXTRA)
 • Dramaturgie Thomas Lamers
 • Scenografie + kostuum Dymph Boss
 • Sound design Daniel van Loenen
 • Video design Anouk Steenbakkers
 • Licht design Wout Panis
 • Adviseur Mari Kato + Kiriko Mechanicus
 • Campagnebeeld Annaleen Louwes + Esther Noyons
 • Boventiteling Nederlands
 • Surtitles English
 • スーパータイトル 日本語
 • 4 MVH4864 kopie
 • 4 MVH4852 kopie
 • 4 MVH5112 kopie
 • 4 MVH5093 kopie
 • 4 MVH6061 kopie
 • 4 MVH6212 kopie
 • 4 MVH5993 kopie
 • 4 MVH5853 kopie
 • 4 MVH5719 kopie
 • 4 MVH5646 kopie
 • 4 MVH5339 kopie
 • “Een ode aan - en een satire op - doorgedreven wetenschappelijk positivisme”

  NRC Handelsblad
 • “Superposition is een humoristische voorstelling, vol geestige taalgrappen- en grollen [...] een soort 'Lost in Translation' maar dan in het kwadraat”

  Theaterkrant
 • “Theatermaker en japanofiel Vanja Rukavina zet een wiskundige formule in om cultuurverschillen te begrijpen”

  Volkskrant interview

Looking at it all objectively; if we take a numerical approach; will we discover that we are all the same? Or will we find out that all differences between people and cultures lie much deeper than we think?

An inter­na­ti­onal team of Dutch and Japanese top mathe­ma­ti­cians is close to discovering a model that explains cultural differences. Their clashes and misun­der­stan­dings provide the best argument that their formulas are much needed. Both in bright fluorescent light and under disco lights, these four fearless mathe­ma­ti­cians enter the minefield of cultural misunderstanding.

Super­po­si­tion is an idealistic show as well as an absurd mathe­ma­tical equation: the simi­la­ri­ties and differences between the Netherlands and Japan, between probability and geometry, between man and woman and between newness and tradition are contrasted. A performance about wanting to get through to each other and trying to understand the true inner being of humans, albeit via a giant detour.

Vanja Rukavina over Super­po­si­tion

Op kwan­tum­ni­veau, als een elementair deeltje zich in super­po­sitie’ bevindt, bevindt het zich in 2 (of meerdere) staten tege­lij­ker­tijd. Bijvoor­beeld op meerdere verschil­lende plekken of in een stabiele en instabiele staat op hetzelfde moment. Zelf ben ik bi-cultureel opgevoed en put altijd uit twee verschil­lende bronnen. De wereld van voormalig Joegoslavië en die van het huidige Nederland. Ik voel me constant verbonden en eenzaam tege­lij­ker­tijd als ik me beweeg tussen die werelden. Ik voel me rijk aan verschil­lende perspec­tieven maar ook voel ik me nergens écht thuis. Daarnaast studeer ik al 11 jaar de Japanse taal en heb vele reizen door het land gemaakt. Door als buiten­staander een derde cultuur te observeren en een poging te doen om die te proberen ervaren wordt me steeds duidelijker hoe waardevol het is om buiten je eigen bubbel te stappen. Ook al wijken verschil­lende werelden totaal van elkaar af, ze zijn allebei even waar.”

Over regisseur Vanja Rukavina

Vanja rondde in 2011 zijn acteurs­op­lei­ding aan de Toneel­aca­demie Maastricht af en speelde meteen na zijn afstuderen gedurende een periode van 6 jaar in verschil­lende voor­stel­lingen bij Inter­na­ti­o­naal Theater Amsterdam. Sinds 2017 speelt Rukavina bij Het Nationale Theater waarin hij in 2018 voor zijn rol in de voor­stel­ling The Nation de Arlecchino won voor beste mannelijke bijrol. 

In 2014 maakte hij samen met Daria Bukvic, Saman Amini en Majd Mardo de voor­stel­ling Nobody Home die gese­lec­teerd werd voor het Thea­ter­fes­tival. Zijn eigen performance BOKKO in samen­wer­king met Karel van Laere reisde gedurende 8 jaar door Europa, China en Zuid-Korea en in 2019 presen­teerde hij zijn solo­voor­stel­ling LANGUAGE over taal en identiteit, die in datzelfde jaar werd genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs.

Meer over ons productiehuis

Toneelschuur Producties

Meer over ons productiehuis

Toneel­schuur Producties is het eerste en grootste produc­tie­huis van Nederland. Ieder jaar ontwikkelen onze jonge en talentvolle makers diverse voor­stel­lingen. Persoonlijk, spraak­ma­kend en altijd van hoge kwaliteit.

Altijd met korting cultuur beleven in het centrum van Haarlem? 

Bij de Schuur ben je 7 dagen per week welkom voor theater, film, woordkunst en nog veel meer. Ben je onder de 30? Dan ga je naar veel voor­stel­lingen voor slechts €11,-. En blijf na afloop vooral eens hangen in ons Schuurcafé!

Tickets

Er zijn (nog) geen voorstellingen gepland.

Tour

4 nov - 10 nov

SchuurHaarlem

15 nov

De Nieuwe VorstTilburg

17 nov - 18 nov

Theater Ins BlauLeiden

21 nov - 23 nov

FrascatiAmsterdam

25 nov - 26 nov

CorrosiaAlmere

28 nov

SchouwburgAmstelveen

29 nov - 30 nov

Theater KikkerUtrecht

1 dec - 2 dec

De Lieve VrouwAmersfoort

6 dec - 7 dec

Theater A/H SpuiDen Haag

8 dec - 9 dec

VerkadefabriekS' Hertogenbosch

13 dec - 14 dec

Zwolse TheaterZwolle

15 dec - 17 dec

SchuurHaarlem

21 dec - 22 dec

TheaterRotterdam

23 dec

Goudse SchouwburgGouda