Avondwake

27 november 2023

Avondwake

Op dins­dag­avond 28 november vindt er op initiatief van thea­ter­ma­kers Liesbeth Coltof en Muriël Besemer een bijzondere bijeenkomst plaats. Een avondwake waar aandacht wordt gevraagd voor de burger­slacht­of­fers in Palestina en Israël. 

Tijdens de avond wordt poëzie gelezen, thea­ter­tek­sten voor­ge­dragen, muziek gemaakt en film­frag­menten vertoond. Iedereen is welkom. Het programma is gratis toegan­ke­lijk. De avond wordt geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king met Theater voor Gaza, HiWork, Veenfabriek e.a. Met Muriël Besemer, Liesbeth Coltof, Phi Nguyen, Daniëlle Wagenaar, Niek van der Horst, Julia Henneman, Mustafa Staiti, Anne-Beth Schuurmans, Ahmed Sarhan e.a.

Thea­ter­maker Liesbeth Coltof: Deze avond is een moment om betrok­ken­heid, onmacht, hoop en wanhoop vorm te geven, om troost te vinden bij kunst en bij elkaar. Een avond om in gesprek te gaan over wat zich voor onze ogen afspeelt en hoe dit ook in Nederland zijn weerslag heeft. Een avond om stil te staan en stil te zijn.” 

Avondwake voor staakt het vuren

Avondwake voor staakt het vuren