Toegankelijkheid

Creative Access Lab

Toekomstige artistieke leiders aan de slag om hun werk radicaal toegan­ke­lijk te maken

Creative Access Lab

In het voorjaar van 2024 presenteren New Pack Inclusion Creators en Toneel­schuur Producties het eerste Creative Access Lab. Tijdens dit Lab, dat plaatsvindt van 13 mei tot 5 juni 2024, gaan toekomstige artistieke leiders van Nederland aan de slag om hun werk radicaal toegan­ke­lijk te maken. Bekijk het hele programma van Creative Access Lab: https://​www​.schuur​.nl/lab

Met het Creative Acces Lab willen we samen met en voor mensen met een beperking de drempels in het theater verlagen. Twaalf makers, afkomstig uit de talen­ten­poel van Toneel­schuur Producties en het netwerk van New Pack, duiken gedurende ruim drie weken in een speciaal gecreëerd labo­ra­to­rium. Het Lab fungeert hier als broedplaats voor innovatie, crea­ti­vi­teit en inclusieve samen­wer­king. Het nodigt regisseurs uit om bestaande kijk- en maakcodes te bevragen en nieuwe werken te creëren met Creative Access en repertoire als basis. Inter­na­ti­o­nale pioniers uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk onder­steunen dit proces.

Het Lab vervult een cruciale rol bij het bevorderen van diversiteit, inclusie, en gelijke verte­gen­woor­di­ging in de thea­ter­sector. Door artistieke leiders betere tools te bieden, streeft het Lab ernaar structurele toegan­ke­lijk­heid te verwe­zen­lijken en het veld te inspireren. Het is ontworpen om creatieve en artistieke middelen toegan­ke­lijk te maken voor mensen die anders belem­me­ringen zouden ervaren in de creatieve sector. Waardoor ze hun talenten beter benutten, hun creatieve carrière ontwikkelen en bijdragen aan een meer diverse thea­ter­prak­tijk. Met het Lab maken we een shift van incidenteel toegan­ke­lijke projecten naar structurele toegankelijkheid.

  • “Met het lab laten we regisseurs ervaren hoe je vanaf het begin van het maakproces al inclusiever kan werken”

    Marelie van Rongen