13 mei5 jun 2024

Creative Access Lab, theater toegankelijk maken

In het voorjaar van 2024 presenteren New Pack Inclusion Creators en Toneel­schuur Producties het eerste Creative Access Lab. Tijdens dit Lab, dat plaatsvindt van 13 mei tot 5 juni 2024, gaan toekomstige artistieke leiders van Nederland aan de slag om hun werk radicaal toegan­ke­lijk te maken.

Logoiconen kopie
New Pack Inclusion Creators

Zeventien makers, met en zonder beperking, zullen ruim drie weken in een speciaal gecreëerd labo­ra­to­rium duiken, met als doel de drempels van theater te verlagen voor mensen met een beperking.

Jij als maker, student, beleids­me­de­werker of gewoon geïn­te­res­seerde bent van harte welkom. Denk aan boeiende presen­ta­ties, lezingen, toegan­ke­lijke voor­stel­lingen, debatten en inspi­re­rende workshops, verzorgd door dé (inter)nationale pioniers op dit gebied.

Om je aan te melden voor het profes­si­o­nals programma vragen we je een formulier in te vullen. Dit helpt ons in het zorgvuldig voor­be­reiden van de programma’s en voor jouw komst.

Hulp bij invullen

Voor mensen die assistentie nodig hebben staan wij klaar. Laat het ons weten en dan helpen we je graag verder.

Contact

E‑mail: welkom@​schuur.​nl

Telefoon: 023 – 51 73 900 (maandag tot en met vrijdag tussen 10.30 – 17.00)

Whatsapp: 06 — 42 19 08 46 (maandag tot en met vrijdag tussen 10.30 – 17.00)

Meer algemene informatie over toegan­ke­lijk­heid in de Schuur is hier te vinden.

Programma

Geen voorstellingen gevonden met de geselecteerde filters.

  • Weelchair2
  • 4 MVH4852 kopie
  • Bellegueule 09 Sanne Peper 1
  • Schuur Orlando performance 14102023 Gergely Ofner web 105
  • Het Filiaal Theatermakers Talking Hands vierkant

Lab en presentatie

Zeventien makers, afkomstig uit de talen­ten­poel van Toneel­schuur Producties en het netwerk van New Pack, duiken gedurende ruim drie weken in een speciaal gecreëerd labo­ra­to­rium. Het Lab fungeert hier als broedplaats voor innovatie, crea­ti­vi­teit en inclusieve samen­wer­king. Het nodigt regisseurs uit om bestaande kijk- en maakcodes te bevragen en nieuwe werken te creëren met Creative Access en repertoire als basis. Inter­na­ti­o­nale pioniers uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk onder­steunen dit proces.

Kennis delen en verspreiden

Deelnemers leren van elkaar en delen regelmatig hun kennis met derden. Een deel van het programma is openbaar, waaronder presen­ta­ties, lezingen, debatten en bestaande voor­stel­lingen vanuit een toegan­ke­lijk­heids­per­pec­tief. Dit vergroot het bewustzijn en betrok­ken­heid bij het toegan­ke­lijk maken van theater, stimuleert het gesprek over toegan­ke­lijk­heid in de sector en verspreidt kennis over wat er kan en moet gebeuren om de drempels tot het theater te verlagen.

Context

Ongeveer één op de tien Neder­lan­ders ervaart uitdagingen door een beperking, wat neerkomt op circa twee miljoen mensen. Deze groep heeft vaak beperkte toegang tot de culturele en creatieve sector, inclusief theater. Het Lab wil deze drempels verlagen en inclusie bevorderen.

Inclusief ontwerpen als uitgangspunt

Eliane Baudet, directeur van New Pack, benadrukt het belang van ontmoeting en inleving voor inclusie: Het Lab brengt alle belang­heb­benden samen, zowel voor als achter de schermen, om inclusie naar een hoger plan te tillen. Het project faciliteert ontmoe­tingen tussen diverse groepen, waardoor inclusief theater maken vanaf de basis een logische stap wordt. Het artistiek inzetten van toegan­ke­lijk­heids­mid­delen én werken vanuit de zintuigen kan voor het gehele publiek een verrijking en een geheel nieuwe thea­ter­er­va­ring opleveren.” 

Het eerste Creative Access Lab belooft een cruciale stap te zijn naar een inclu­sie­vere toekomst voor het Nederlandse theater.

Het Creative Access Lab wordt mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van:

Provincie Noord-Holland in het kader van de impuls Startende makers’, Bartiméus Fonds, VSBfonds, Gemeente Haarlem, Visio Foundation, Sociaal Fonds Podi­um­kun­sten, het Cultuur­fonds, Vrien­den­Lo­terij Fonds, Oogcontact en New Pack Foundation

Toneel­schuur Producties wordt daarnaast ondersteund door:

Ministerie van OCW, Gemeente Haarlem, Ammodo, Van Bijl­velt­stich­ting, Stichting De Versterking, de Nolte Stichting, het Steunfonds, onze Vrienden en Talentbegunstigers.

Het Creative Access Lab wordt warm aanbevolen door:

HNT onbeperkt, NAPK, Nederlands Thea­ter­fes­tival en STET