Medewerker Filmprogrammering (X/V/M)

Ben je gein­te­res­seerd in film­pro­gam­me­ring en woon je in de omgeving van Haarlem? Dan is de Schuur op zoek naar jou!

Film buiten Schuur Jaap Kroon Fotografie4 min

Ter versterking van ons team zoeken wij per direct een Medewerker film­pro­gram­me­ring (X/M/V) 24 uur per week 

De Schuur is een bruisende plek voor cultuur in het centrum van Haarlem met dagelijks een diverse program­me­ring en heel veel te beleven op het gebied van theater, film, dans, verdieping en dialoog. Je treft hier films en thea­ter­voor­stel­lingen van gere­nom­meerde regisseurs en acteurs maar ook nieuw talent krijgt hier een plek. Niet alleen in de film- en thea­ter­zalen maar ook in de rest van het pand en op locatie organiseren we film­ver­to­ningen, talks en kleine festivals. Daarnaast hebben we samen met Filmhub Noord Holland een sterke focus op filmedu­catie en organiseren we de jaarlijkse film­com­pe­titie voor jongeren Shoot Your Shot. We zijn een plek waar medewerkers, bezoekers en spelers zich thuis voelen en graag terugkomen. 

De Medewerker Film­pro­gram­me­ring assisteert het Hoofd Film in alle praktische werk­zaam­heden en organiseert daarnaast zelfstandig aanspre­kende programma’s aanvullend op ons reguliere film­pro­gramma. In de te ontwikkelen programma’s zijn artistieke kwaliteit, maat­schap­pe­lijke relevantie, talen­t­ont­wik­ke­ling en dialoog met het publiek/​de stad wezenlijke uitgangs­punten. De Schuur wil een breed publiek bereiken met een uitdagende en originele program­me­ring. De Medewerker Film­pro­gram­me­ring tekent voor innovatieve en eigen­ge­reide programma’s die raken aan maat­schap­pe­lijke thema’s en (ook) een jonge doelgroep aanspreekt. Om zo nieuw (of ander) licht op zaken te werpen. De Medewerker Film voelt zich niet alleen verant­woor­de­lijk voor de inhoud van de programma’s maar ook voor het opbouwen van een nieuw publiek en heeft daar ideeën over. De Medewerker Film­pro­gram­me­ring valt onder het Hoofd Film, is lid van het multi­dis­ci­pli­naire program­ma­team en werkt nauw samen met de Marke­ting­me­de­werker Film. 

We zoeken

Een film­lief­hebber in hart en nieren die het Nederlandse film­land­schap goed kent en een relevant (film)netwerk heeft bij voorkeur aanvullend op het al bestaande netwerk van de Schuur. Iemand die met kracht en een grote dosis posi­ti­vi­teit, originele programma’s kan ontwikkelen en uitvoeren. Iemand die is staat is maat­schap­pe­lijk thema’s en ideeën van zichzelf en van anderen tot een artistiek relevant film­pro­gramma te smeden en daarvoor publiek te vinden. Een spin in het web die in staat is bestaande samen­wer­kingen uit te bouwen en nieuwe aan te gaan. Iemand die zowel program­me­rende als orga­ni­sa­to­ri­sche en onder­steu­nende kwaliteiten bezit en zin heeft om op een inspi­re­rende plek te werken in een enthousiast team.

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau of verge­lijk­bare praktijkervaring 
 • Minimaal drie jaar werk­er­va­ring in een soort­ge­lijke program­me­ring functie 
 • Kennis en ervaring met het bedenken en uitvoeren van speciale (film)programmering en het succesvol opbouwen van nieuw publiek 
 • Commu­ni­ca­tief
 • Zorgvuldig
 • Actuele kennis van de sociale media 
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (een andere taal is een pré) 
 • Bereidheid te werken in avonduren/​weekenden, zeer flexibel inzetbaar 
 • Bij voorkeur woonachtig in de regio Haarlem

Taken en verantwoordelijkheden

 • Ontwikkelen van multi­dis­ci­pli­naire verdie­pings­pro­gram­ma’s aanvullend op ons reguliere film­pro­gramma in nauwe samen­wer­king met partners uit de stad en evt. gastprogrammeurs
 • Inhoudelijk voor­be­reiden, organiseren en coördineren van deze programma’s
 • Verbinding maken met publiek voor deze programma’s
 • Opstellen en bewaken van project­plan­ningen en –begrotingen
 • Onderhouden van contact met relevante partners
 • Onder­steunen van het Hoofd Film 

Wat wij bieden?

We bieden je een zelf­stan­dige functie binnen een dynamische organisatie op basis van een jaar­con­tract voor 24 uur per week. Verlenging behoort tot de moge­lijk­heid bij wederzijds goedvinden. De Schuur biedt een inspi­re­rende, informele werk­om­ge­ving in het centrum van Haarlem, met een team van gedreven en enthou­si­aste medewerkers. Functie-inschaling is conform CAO Toneel en Dans ingeschaald in schaal VI, met minimum van € 2873,- en een maximum van € 4450,- bruto per maand, afhankelijk van je werkervaring. 

Daarnaast kun je zoveel mogelijk van onze programma’s zien en kan je (bijna) overal gratis naar toe binnen ons (film)theater en de andere culturele instel­lingen van Haarlem.

Wij hechten waarde aan diversiteit

Bij de Schuur ontvangen we publiek vanuit alle hoeken van de stad en werken we met makers van allerlei verschil­lende achter­gronden. Wij hechten veel waarde aan diversiteit op alle niveaus binnen de organisatie en daarnaast maken alle collega’s gelijk­waardig deel uit van het Schuurteam. Het is dan ook vanzelf­spre­kend dat wij iedereen uitnodigen om te solli­ci­teren, ongeacht leeftijd, gender, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft.

Contact- en vacature informatie

Voldoe je niet aan alle functie-eisen, maar denk je dit te willen leren om van betekenis te kunnen zijn voor de Schuur? Ook dan nodigen we je van harte uit te reageren. 

Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen wij graag jouw solli­ci­ta­tie­brief met CV uiterlijk voor 20 juni aanstaande, per mail naar: vacatures@​schuur.​nl.

De eerste ronde gesprekken zullen donder­dag­middag 4 juli plaatsvinden. 

Voor meer informatie over deze functie kan contact worden opgenomen met Jan Uttien – Hoofd Film per email naar: jan@​schuur.​nl of via 023 – 5173900.