Drie vrouwen zitten op een bankje te zingen

Nieuws – 3 oktober 2023

Informatie bijeenkomst 'Nalaten aan Cultuur' in Haarlem

Nalaten aan uw favoriete cultuur­in­stel­ling in Haarlem – denkt u daar wel eens over na? Door na te laten aan cultuur (musea, theater, dans en muziek) geeft u toekomst aan de instelling die u dierbaar is en inspireert daarmee volgende generaties. En het is eenvoudiger dan u misschien verwacht.

Wilt u meer weten? U bent van harte uitgenodigd voor de infor­ma­tie­bij­een­komst op donderdag 9 november om 16.00 uur in het Spiegelcafé in de Stads­schouw­burg Haarlem (Wilsonplein 23). De toegang is gratis. De deuren zijn open vanaf 15.45 uur.

Vier notarissen geven deze middag vrij­blij­vend, algemene informatie over erfenissen, legaten en testamenten. Er is gelegenheid voor korte een-op-een gesprekken (speeddates) waarin u uw specifieke, persoon­lijke vragen kunt stellen. 

Daarnaast zijn Frans Hals Museum, Stads­schouw­burg & PHIL Haarlem, de Schuur en Teylers Museum aanwezig om te vertellen waarvoor uw nala­ten­schap kan worden benut. 

Als culturele ANBI’s is er bij deze instel­lingen geen erfbe­las­ting verschul­digd, dus de bedragen komen volledig ten goede aan de kunst voor de volgende generaties. Nalaten is een fantastisch gebaar naar de toekomst.

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? U kunt zich aanmelden bij Sanne Kruyver, medewerker rela­tie­be­heer & fond­sen­wer­ving via sanne@​schuur.​nl of telefonisch op 023 – 5173900