Starring # | Schuur

Starring #

De jaarlijkse jonge­ren­pro­ductie van Toneel­schuur Producties. Haarlemse jongeren, soms met, soms zonder spel­er­va­ring, kunnen door Starring # aan den lijve ondervinden hoe een thea­ter­voor­stel­ling tot stand komt.

Starring 4

Starring #24

Na een succesvolle 23e editie van Starring #, nood­ge­dwongen omgedoopt tot een bijzonder en aangrijpend hoorspel, kijken wij reikhalzend uit naar Starring #24! Daarvoor gaan we weer op zoek naar enthou­si­aste jongeren van 15 t/​m 18 jaar uit alle delen van Haarlem én omgeving. Veel of weinig spel­er­va­ring, dat maakt allemaal niet uit. 

Onder begeleiding van een profes­si­o­nele regisseur, ervaren technici en produc­tie­me­de­wer­kers van Toneel­schuur Producties gaan de gese­lec­teerde jongeren vier maanden keihard repeteren en spelen ze in april 2022 de sterren van de hemel in de bovenzaal van de Schuur. Wie deze nieuwe editie gaat regisseren is nog niet bekend, maar dat het opnieuw een talentvolle, jonge regisseur zal zijn, dat staat vast.

Starring #23 Sarah’s Partijtje (hoorspel)

Kleurrijk hoorspel waarin dertien jongeren woorden proberen te geven aan het taboe zelfdoding. Een voor­stel­ling voor 14 jaar en ouder

Het is het zijn. En het niet zijn. Dat mag er zijn. Jij mag er ook niet zijn. Dat is jouw keus. Je eigen verant­woor­de­lijk­heid. Jouw leven. Niet het mijne. Maar we missen je wel.”

Deze 23ste editie van onze jaarlijkse jonge­ren­voor­stel­ling kunnen we helaas niet live spelen en daarom is er een nieuw plan gere­gis­seerd en bedacht door Jessie L’Herminez. Het eind­re­sul­taat is een spannend hoorspel waar dertien stemmen in je hoofd samenkomen.

Tijdens een eenmalig online event op woensdag 21 april presenteren we dit hoorspel, met na afloop een digitale aftertalk met makers, deelnemende jongeren en expert(s) vanuit de geestelijke gezond­heids­zorg. Waarbij publiek vragen kan stellen en reageren via de chat.

In Starring# 23: Sarah’s Partijtje proberen dertien jongeren woorden te geven aan het taboe zelfdoding. Deze voor­stel­ling om naar te luisteren is een herden­kings­dienst die via de oren jouw verbeelding binnen­drijft, een bezin­nings­mo­ment vol voor­drachten, poëzie en zang.

Wees welkom op deze bijeenkomst ter nage­dach­tenis aan de te jong overleden toneel­schrijf­ster Sarah K. die zichzelf het leven benam. De jongeren proberen het onbe­spreek­bare bespreek­baar te maken in een wereld waar het lijkt alsof er geen ruimte is voor de donkere kant van het bestaan. Maar voelen mensen zich niet méér (h)erkend, als je laat zien dat je ook ongelukkig mag zijn? Als ook de minder mooie kanten van het leven een plek krijgen? De jongeren gaan op zoek naar het onbe­vat­te­lijke door te verdwijnen in de fantasie, die uitein­de­lijk de grootste troost lijkt te bieden. 

Regie Jessie L’Herminez met teksten van Sarah Kane, A.A Milne, Jessie L’Herminez en alle acteurs zang, muziek en spel Zenna Alberts, Maarten Alphenaar, Brecht Bonnet, Max Bouwmeester, Esmée van Goinga, Yara Korver, Johannes Beyen, Yorick IJsendoorn, Julliët Philipsen, Jules Boisseau, Chinique Qureshi, Marije Spruijt Luisa, van der Weele chef d’équipe Eva Nijs, Heleen van Ham (2020) decor + kostuum Lisanne Bovée dramaturgie advies Belle de Wit concept begeleiding Koen Tachelet muzikale regie en begeleiding Hellen Vissers, Leonie Bos montage en edit Isa Keijser techniek Pim van den Heuvel, Isa Keijser context­pro­gramma Lisa Giezen artistieke coördinatie en Hoofd Toneel­schuur Producties Loesje Riethof productie Mette Stam, Petra Swagers publiciteit Marlene Amsdorf, Marieke de Wildt, Sjoerd Appelman foto Heleen Vink met dank aan Ammodo, Gemeente Haarlem, Stichting Jeugd­li­te­ra­tuur­prijs Haarlem, Nolte Stichting, Lucy Faas en Stijn Loeffen van Stichting 113 zelf­moord­pre­ventie, Het Produc­tie­huis, Sunniva Matl

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www​.113​.nl of telefonisch op 113 of 0800 – 0113.

Auditieronde in november!

Auditieronde in november!

In januari 2022 vinden de audities voor Starring #24 plaats. Aanmelden voor de audities kan vanaf november 2021. Houd hiervoor onze website, nieuws­brieven en social media in de gaten.