Theater voor Keti Koti

Op en rond 1 juli staan we stil bij de afschaffing van de slavernij

Theater voor Keti Koti

In 2023 herdenken we in Nederland het hele jaar dat 150 jaar geleden de slavernij werd afgeschaft. Het zwaartepunt van onze acti­vi­teiten ligt op en rond Keti Koti, de viering van de afschaffing van de slavernij die jaarlijks op 1 juli plaatsvindt. Op en rond deze dag wordt onder andere stilgestaan bij het feit dat Nederlandse rijkdom voor een belangrijk deel afkomstig is van slavernij en kolo­ni­a­lisme. Daarnaast wordt geprobeerd de veelal witte blik’ op dit verleden om te buigen naar een completer verhaal door ook de andere, niet-witte kant van de verhalen te vertellen. De Schuur levert hier graag haar bijdrage aan in de vorm van een veelzijdig programma voor jong en oud.

Raymi Sambo Maakt & Thea­ter­groep Aluin Ik zeg toch sorry do 29 juni t/​m za 1 juli — Schuur 

Vorig jaar was de thea­ter­voor­stel­ling Ik zeg toch sorry een groot succes op Oerol en in de theaters. Zes acteurs komen bij elkaar om de viering van de afschaffing van de slavernij in 1863 na te spelen. Wat het inleven in deze historische personages doet met de acteurs zelf, hoe ze zich tot het onderwerp verhouden in deze tijd en of het van invloed is op hun onderlinge verhou­dingen, wordt langzaam en pijnlijk duidelijk. Wat betekent het om anno 2023 sorry te zeggen voor iets wat zo lang geleden lijkt? Ramstrakke toneeltekst die gedragen wordt door al even geweldig spel van de hele cast.” — Het Parool 

Raymi Sambo: Tijdens Keti Koti sta ik stil bij mijn voorouders. Niet alleen het onrecht dat hen is aangedaan maar ook de strijd die ze hebben geleverd. Een strijd die doorwerkt in mij in een samenleving die nog steeds in onge­lijk­heid een uitvloeisel is van ons slaver­nij­ver­leden. Keti Koti is voor mij mededogen, kracht, inspiratie!” 

Loading Dock Sessions vr 30 juni – buiten­po­dium Schuur 

In Loading Dock Sessions brengen we lokale en landelijke artiesten uit de wereld van hiphop, spoken word en story­tel­ling bij elkaar. Thema’s zoals de gevolgen van de koloniale geschie­denis zijn vaak een vanzelf­spre­kend onderdeel van het werk van de artiesten. Dit maakt deze editie op 30 juni voor ons ook een vanzelf­spre­kend moment om de slavernij te herdenken en de afschaffing te vieren, samen met de artiesten en het publiek. 

Theater- en program­ma­maker Nita Kersten: In ons programma zijn we altijd op zoek naar een ontspannen, toegan­ke­lijke en open toon. Zware en belang­wek­kende thema’s zijn aanwezig in het werk van de artiesten, maar we proberen er met warmte en lichtheid het gesprek over te voeren, in een sfeer waarin iedereen zich veilig voelt. Juist bij onderwerpen zoals de koloniale geschie­denis vinden we het belangrijk die veilige maar verbindende toon te kunnen delen met een breed publiek. De koloniale geschie­denis is van ons allemaal, we moeten ons er samen mee verbinden om uitein­de­lijk te kunnen helen en vooruit te komen.” 

Sites of Memory Returning the Gaze — theatrale stads­wan­de­ling Data TBA – vertrekpunt bij Schuur

Tijdens de theatrale stads­wan­de­ling Returning the Gaze wordt op verschil­lende locaties in de stad het verhaal verteld van Susanna Dumion, die in 1713 in slavernij werd geboren in Suriname en in 1818 op 105-jarige leeftijd stierf in Haarlem. Haar verhaal wordt afgewisseld met scènes van dans, poëzie, en live muziek. Vorig jaar waren deze wandelingen een groot succes. Dit jaar haakt ook het Teylers Museum aan als initi­a­tief­nemer, de prent van Susanna Dumion maakt ook onderdeel uit van hun collectie. Startpunt is onder de overkapping bij de Schuur. 

Katy Streek, artistiek directeur Sites of Memory: Juist in dit herden­kings­jaar kijken wij ernaar uit om de voor­stel­ling Returning the Gaze naar Haarlem te brengen. Deze voor­stel­ling laat in de dialoog rondom de Nederlandse excuses voor het slaver­nij­ver­leden een meerstemmig en onderdrukt geluid horen. Returning the Gaze schijnt licht op de uitbuiting en onder­druk­king van toen en de doorwerking van slavernij in het nu.” 

De Veenfabriek Koken met Amba 6+ zo 2 juli, 11:00 & 13:00 — op locatie in Open­lucht­the­ater Caprera, Bloemendaal 

Deze smakelijke, muzikale voor­stel­ling vertelt aan de hand van de Surinaamse keuken, de fami­lie­ge­schie­denis van de tienjarige Amba. Begeleid door swingende liedjes volgen we het spoor terug in de tijd: van Holland via Suriname naar West-Afrika. Amba’s oma maakt live Surinaamse traktaties, ook voor jou! 

Swingende zoektocht naar Surinaamse wortels” — Theaterkrant 

Jacintha Groen, initi­a­tief­nemer Koken met Amba: Om te beginnen, de viering en herdenking van Keti Koti is voor mij persoonlijk van belang. Die tijd ligt niet heel ver achter ons, slechts vier generaties geleden. Ik heb mijn over­groot­moeder nog gekend. Bij de viering moet ik altijd denken aan het leed van mijn voorouders: Ik ben er, omdat zij dat hebben kunnen doorstaan. Daar ben ik ze dankbaar voor. Maar Keti Koti is meer dan alleen stilstaan bij de afschaffing van de slavernij, het is ook symbolisch voor het vieren van onze multi­cul­tu­rele samenleving, waarin we vanuit de verschil­lende culturen en tradities elkaar zoveel moois kunnen bieden.” 

Film­pro­gramma 1 juli t/​m september In het weekend van 1 juli start een speciaal film­pro­gramma over het slaver­nij­ver­leden, dat doorloopt tot begin september. Een mooie mix aan films, met onder andere klassiekers die de thematiek voor het eerst naar een groter publiek hebben gebracht, en gemaakt hebben dat de verhalen voor een bredere groep mensen toegan­ke­lijk zijn. Nederlandse en buiten­landse films, interessant en relevant voor kinderen, jongeren en volwassenen, omkaderd met een verdiepend rand­pro­gramma. Houd voor het exacte programma onze website in de gaten. 

  • Returning the gaze juli 22 foto RDJ Fotografie 2 1
  • Returning the gaze juli 22 foto RDJ Fotografie 23 1
  • Returning the gaze juli 22 foto RDJ Fotografie 11 1

Illustratie: Amber Hyacinth

Amber Hyacinth (24) studeerde in 2022af als illustrator aan de kunst­aca­demie ArteZ in Zwolle. Zij vult het begrip illustratie zo breed in, dat mixed-media artist” beter bij haar past. Zo beschildert Amber ook graag tegels, een techniek die ze ook heeft toegepast voor het maken van de illustratie bovenaan deze pagina.