Solo Dagen

We vieren twee dagen lang de solo, en de nieuwe theater- en filmmaker, in al haar gedaanten

Solo Dagen

Ook dit jaar vieren we tijdens ons festival Solo Dagen weer twee dagen lang de solo, en de nieuwe theater- en filmmaker, in al haar gedaanten. We hebben weer een eclectisch programma samen­ge­steld binnen en buiten onze zalen. Een ode aan de solo, die keer op keer van vorm verschilt. En jij stippelt deze dagen zelf jouw route uit. Bijvoor­beeld van persoon­lijke spoken word, via dans met een beeld­houw­werk, naar comedy. Of van muziek­the­ater, via 1‑op‑1 installatie en nieuw circus naar korte films. Of ga je op date in de filmzaal? Alles kan. Lang leve alleen!

Ga op avontuur en koop een voordeling dag passe-partout

Hoeveel tussenstops je op een avond maakt, bepaal je zelf. Koop een extra voordelig dag passe-partout voor het thea­ter­pro­gramma voor € 30 en laat je verrassen door meerdere solo’s. Het programma is zo samen­ge­steld, dat je er per avond wel drie kunt zien. 

Het programma van de Solo Dagen is nog volop in ontwik­ke­ling. Kijk voor het complete programma en het tijdschema www​.schuur​.nl/​s​o​l​o​-​dagen.

Impuls startende maker In dit project geïnitieerd door De Provincie Noord-Holland krijgen de samen­wer­kende orga­ni­sa­ties Karavaan, Schuur, Makershuis Alkmaar en Toneel­schuur Producties in 2023 en 2024 middelen om makers te onder­steunen die in de coronajaren 2021 afstu­deerden en het podium en publiek niet hebben kunnen bereiken. De Solo Dagen is een van de projecten waar we deze jonge makers een kans bieden zich te laten zien aan het publiek. 

Programma

Geen voorstellingen gevonden met de geselecteerde filters.