Toneelschuur Producties

Nieuwe makers Toneelschuur Producties 2025-2028

Vijf makers die repertoire heel verschil­lend definiëren regisseren meerdere voorstellingen

Nieuwe makers Toneelschuur Producties 2025-2028

In de periode 2025 – 2028 gaat Toneel­schuur Producties door met de ontwik­ke­ling van talentvolle regisseurs, met als uitgangs­punt het vormgeven van nieuwe inter­pre­ta­ties aan bestaande verhalen. Er is gekozen voor vijf makers die repertoire heel verschil­lend definiëren. Ze zullen meerdere voor­stel­lingen regisseren; van bekende filmscripts en klassiek toneel­re­per­toire tot vergeten romans en moderne boekbewerkingen.

De nieuwe makersploeg is Abdel Daoudi, Jessie L’Herminez, Agnese Kumpina, Angelo Ormskerk en Koen Verheijden. Makers Loek de Bakker, Marloes IJpelaar en Nita Kersten ronden in 2025 – 2026 hun traject bij Toneel­schuur Producties af en regisseren ieder nog één voor­stel­ling. Meer informatie over de nieuwe makers lees je op de website van Toneel­schuur Producties

  • Schuur Makers portrait Koen Verheijden Gergely Ofner web 8
  • Schuur Makers portrait Jessie L Herminez Gergely Ofner web 7
  • Schuur Makers portrait Angelo Ormskerk Gergely Ofner web 1
  • Schuur Makers portrait Agnese Kumpina Gergely Ofner web 4
  • Schuur Makers portrait Abdel Daoudi Gergely Ofner web 5