De jeugd heeft de toekomst

In gesprek over het educa­tie­be­leid van de Schuur

De jeugd heeft de toekomst

In april wordt het podium van de bovenzaal weer overgenomen door een nieuwe groep jongeren van Starring #25: Blauwe Ballen en we sidderen nog na van de finale van de film­com­pe­titie Shoot Your Shot #18. Regelmatig staat de foyer van de Schuur vol met school­klassen. Alleen al in het najaar 2022 bezochten maar liefst 4.500 kinderen en jongeren onder de 18 de Schuur. Maar wat komen zij doen. En wie zitten daar achter? Educa­tie­me­de­werker Heleen, Schuur­jon­gere Antoine en thea­ter­do­cent Tobias vertellen over het educa­tie­be­leid van de Schuur.

Heleen van Ham, medewerker educatie

Ooit begon ik in mijn eentje aan de educatie bij de Schuur, maar vandaag de dag zijn we met een team van vier educa­tie­me­de­wer­kers. We groeien, want educatie is belangrijk: kinderen en jongeren leren hierdoor nieuwe talenten in zichzelf ontdekken en hun crea­ti­vi­teit wordt gesti­mu­leerd. We zijn trots op onze langlopende projecten Starring #, Shoot Your Shot en de Schuur­jon­geren. Daarnaast organiseren we ook rond­lei­dingen en veel verschil­lende workshops, zoals techniek‑, theater‑, decor- en schrijf­work­shops. Dan leren de jongeren bijvoor­beeld zelf een lichtplan maken bij een scène van Toneel­schuur Producties of schrijven ze een tekst binnen het thema van de voor­stel­ling. We willen bij de Schuur echt een plek zijn waar iedereen zich welkom voelt en waar je je talenten kan ontwikkelen: een plek waar je je serieus genomen voelt, dat je voelt dat dit gebouw ook voor jou is.” 

Antoine van Dongen, Schuur­jon­gere

Ik speelde mee in Starring #24 en hoorde daar van het bestaan van de Schuur­jon­geren. Ik vond theater altijd al leuk, maar nu ik Schuur­jon­gere ben, zie ik pas echt veel verschil­lende soorten thea­ter­kunst. Er zit ook een jour­na­lis­tiek aspect aan de Schuur­jon­geren: we houden de Inst­agram­pa­gina bij, we vloggen, we bloggen en schrijven recensies. Soms houden we interviews of nage­sprekken. Zo mocht ik laatst het nagesprek van De Jaren leiden, met Mariana Aparicio Torres van Het Nationale Theater. Het was interessant om te horen wat het stuk voor haarzelf betekende en om te zien wat het deed met het publiek.” 

Tobias Specker, thea­ter­do­cent Sancta Maria 

Mijn moeder is net als ik thea­ter­do­cent en zij nam mij van jongs af aan mee naar voor­stel­lingen in de Schuur. Ik vind het zo’n fijne plek. Nu ik zelf thea­ter­do­cent ben, ga ik ook met mijn leerlingen naar de Schuur. Theater kijken is namelijk ook een vak op zich. De vijfde klas maakt dit jaar een voor­stel­ling in het decor van Hamlet en Ophelia van Toneel­schuur Producties. De leerlingen lezen dan stukken van het script en gebruiken dat als inspiratie voor hun eigen toneelstuk binnen hetzelfde thema. Dat stuk voeren ze dan op als voor­pro­gramma. Dat vinden ze super spannend, maar ook heel vet. Door middel van theater leren jongeren dat hun eigen idee waarde heeft. Ze leren zichzelf beter kennen: ze leren dat ze ertoe doen.” 

Meer weten over de educatie-acti­vi­teiten van de Schuur? www​.schuur​.nl/​e​d​u​catie