Cinekid | Schuur

1523 oktober 2022

Cinekid

Cinekid brengt kinderen in Nederland in aanraking met het rijkste aanbod van film­pro­duc­ties, dit jaar ook weer in de Schuur! Cinekid wil verwonderen, vermaken, verbinden en bijdragen aan de ontwik­ke­ling van kinderen tot zelf­stan­dige, bewuste en weldenkende wereldburgers.

Binti filmstill lr 2
Calamity st 2 jpg sd low

Jaarlijks vindt het Cinekid Festival plaats, het grootste kinder­me­dia­fes­tival ter wereld. Op bijna 40 locaties in het land, kunnen kinderen tussen de drie en veertien jaar nieuwe, bijzondere en opvallende films en tele­vi­sie­pro­duc­ties bekijken en in contact komen met de makers ervan. Ook kunnen ze op verkenning in het MediaLab: een digitale speeltuin met inter­ac­tieve kunst­in­stal­la­ties, workshops, games en apps.

Programma

Geen voorstellingen gevonden met de geselecteerde filters.