Cinekid | Schuur

1523 oktober 2022

Cinekid

Het grootste film­fes­tival voor kinderen, ook dit jaar weer in de Schuur!

CPB L Orange 1200x1200
TOTEM graded still 1v2

Cinekid is het grootste kinder­me­dia­fes­tival ter wereld. Hier komen kinderen in Nederland in aanraking met het rijkste aanbod van film­pro­duc­ties, tele­vi­sie­pro­duc­ties en het MediaLab: een digitale speeltuin met inter­ac­tieve kunst­in­stal­la­ties, workshops, games en apps. Cinekid wil verwonderen, vermaken, verbinden en bijdragen aan de ontwik­ke­ling van kinderen tot zelf­stan­dige, bewuste en weldenkende wereld­bur­gers. Dit jaar gebeurt dat wederom ook in de Schuur!

Programma

Geen voorstellingen gevonden met de geselecteerde filters.