Caféprogramma

Een (extreme) oefening in zien en gezien worden

Empathie en verbinding worden besproken tijdens dit contextprogramma door theater- en program­ma­maker Mara van Nes, rondom de voor­stel­ling Dieven van Jessie L’Herminez.

Wat maakt iemand uniek? Kunnen twee personen tegelijk nog hetzelfde zijn?
En wat gebeurt er in die ruimte tussen jij en ik? Tussen zien en gezien worden?
Kunnen we deze ruimte gezamenlijk vorm geven?

Theater- en program­ma­maker Mara van Nes en psycholoog Daan Blan­ken­s­tijn gaan opnieuw een sociaal-artistiek onderzoek aan. Voort­bor­du­rend op de social practice bij de eerdere voor­stel­ling Geschie­denis van Geweld, maar dit keer bij de voor­stel­ling Dieven van Jessie L’Herminez. Eerder onder­zochten ze het multi­di­men­si­o­nale begrip ​‘empathie’. Nu wordt hier verder op gebouwd en voegen ​‘verbon­den­heid’ aan het gesprek toe.

Onze bezoekers zitten aan tafel naast een acteur uit de voor­stel­ling Dieven en een inwoner van Haarlem. De acteur en de bewoner hebben samen meegedaan aan een sociaal experiment, waarbij ze iedere dag dezelfde vragen over hun leefwereld beant­woordden en met elkaar deelden. Aan tafel in de Schuur, tijdens dit contextprogramma, is het eerste moment dat zij elkaar in de ogen zullen kijken…

Tickets

Er zijn (nog) geen voorstellingen gepland.