Amsterdam Fringe Festival X Schuur

Amsterdam Fringe Festival X Schuur. Vier avonden, vier voorstellingen!

Illustratie van een dodo in zwart-wit

Op 31 januari en 1 februari kan je in de Schuur van twee voor­stel­lingen in samen­wer­king met het Amsterdam Fringe Festival genieten. Op 8 en 9 mei zie je nogmaals twee gese­lec­teerde voorstellingen 

Amsterdam Fringe Festival 

Amsterdam Fringe Festival toont ieder jaar in september 11 dagen lang een mixmash van theater, performance en dans van nieuw, opkomend en ongetemd talent. 

Ze presenteren een multi­dis­ci­pli­nair programma van ruim 55 kunstenaars, met uiteen­lo­pende achter­gronden, herkomsten en toekomsten. Het show­ca­se­fes­tival is een vrijhaven voor experiment en biedt een podium aan nieuwe makers en verhalen. Amsterdam Fringe Festival is een ode aan de theatrale gekte, de onaf­han­ke­lijke geest en een pleidooi voor artistieke vrijheid. Een dikke, innige omhelzing van het experiment in de ware zin des woords: eentje waarvan de uitkomst je nog echt verrassen kan. 

Van 5 tot 15 september is Amsterdam één grote speelplaats; van dak tot club tot theater, van Noord tot Zuid, je vindt Fringe 11 dagen lang op zo’n 25 locaties verspreid over de hele stad.