Vijf mensen zitten in studio vol hout

Nieuws – 3 juli 2024

Positief subsidieadvies 2025 - 2028

Toneel­schuur Producties wordt, zo is het advies van de Raad voor Cultuur, in de periode 2025 – 2028 structureel gesub­si­di­eerd als ontwik­kel­in­stel­ling binnen de culturele basis­in­fra­struc­tuur (BIS) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zo is vanmiddag bekend gemaakt. Op Prinsjesdag maakt minister Eppo Bruins bekend, welke instel­lingen definitief gesub­si­di­eerd worden.

Uit het advies van de Raad voor Cultuur: ​‘De aanvragen van de meeste instel­lingen scoren goed op het onderdeel artistieke/​inhoudelijke kwaliteit, enkele springen eruit. Dit geldt onder andere voor podi­um­kunst­in­stel­ling Toneel­schuur Producties die een positief advies krijgt. De Haarlemse Toneel­schuur is een artistiek hoogwaardig produc­tie­huis, dat zich specifiek richt op bestaand repertoire. De instelling kiest ervoor met een klein aantal talenten te werken, waardoor er veel ruimte en tijd is voor een gedegen begeleiding.

Schuur Makers group Gergely Ofner web 23 3 jpg

Marelie van Rongen, directeur Toneel­schuur Producties: ​‘We zijn vereerd met de lovende woorden en het positieve advies vanuit de Raad. Het is bijzonder mooi om te lezen dat de raad, naast talen­t­ont­wik­ke­ling, onze inzet op toegan­ke­lijk­heid waardeert en uitlicht in haar advies, waarbij we onze makers op een bete­ke­nis­volle manier verbinden met de samenleving en onze thuisstad Haarlem.”

De toekenning betekent dat Toneel­schuur Producties de komende jaren kan verder bouwen aan de ontwik­ke­ling van talentvolle regisseurs in meerjarige trajecten. Er is gekozen voor vijf makers die repertoire heel verschil­lend definiëren. Ze zullen meerdere voor­stel­lingen regisseren; van bekende filmscripts en klassiek toneel­re­per­toire tot vergeten romans en moderne boek­be­wer­kingen. Deze makers zijn Abdel Daoudi, Jessie L’Herminez, Agnese Kumpina, Angelo Ormskerk en Koen Verheijden. Makers Loek de Bakker, Marloes IJpelaar en Nita Kersten ronden in 2025 – 2026 hun traject bij Toneel­schuur Producties af en regisseren ieder nog één voorstelling.

Lees meer over de makers van Toneel­schuur Producties via deze link