The Queer Image

Schuur en Nieuwe Vide presenteren samen The Queer Image: een inter­sec­ti­o­neel inter­dis­ci­pli­nair film­pro­gramma met een queer femi­nis­tisch karakter. Samen kiezen we een film rond thema’s die spelen in de gemeenschap. Films waarin lhbtiq+’ers en vrouwen niet gemar­gi­na­li­seerd worden of slachtoffer zijn, maar juist hun stem laten horen en in de spotlight staan. 

Drive Away Dolls st 6 jpg sd low Copyright 2023 Focus Features LLC
Kopie van Kopie van Loss of Heat still 1

Ter ere van Queer History Month presenteren Nieuwe Vide en Schuur met trots de tweede editie van The Queer Image, waarin een baan­bre­kende lhbtiq+ korte film wordt gecom­bi­neerd met de speelfilm Drive-Away Dolls van Ethan Cohen en Tricia Cooke. Tijdens Queer History Month belichten we lhbtiq+ geschidenis, maar ook de geschie­denis van de homorechten en aanverwante burger­rech­ten­be­we­gingen. Voor deze gelegenheid hebben we gekozen om de korte film Loss of Heat (1994, 20 min) van Noski Deville als voorfilm te vertonen. 

Loss of Heat is een beeldend portret van queer liefde, waarbij de wissel­wer­king tussen het emotionele en het fysieke wordt verkend, net als de grenzen van seksu­a­li­teit en afhan­ke­lijk­heid en verlangen. Deville is een cameravrouw en filmmaker die zich bezighoudt met de overlap tussen film, muziek en geluid. Deville heeft meer dan 25 jaar ervaring als cameravrouw en staat bekend om haar bekroonde werk met inter­na­ti­o­naal bekende artiesten, waaronder Isaac Julien, Steve McQueen, Alia Syed, Daria Martin en Jananne Al-Ani. 

Hoofdfilm Drive Away Dolls is de eerste van een trilogie aan queerfilms geschreven door Tricia Cooke en Ethan Cohen. In deze road movie gaan Jamie en Marian op een onverwachte reis naar Tallahassee, waar zij het pad kruisen met een groep onbekwame criminelen. De avond wordt ingeleid door filmmaker en programmeur Bernardo Zanotta.

Nieuwe Vide is een platform en broedplaats voor expe­ri­men­tele kunst in Haarlem, met een tentoon­stel­lings­ruimte, studio’s, educatie trajecten, en artist-in-residency programma’s. Nieuwe Vide is een plek waar verschil­lende kunstenaars en creatieve makers en gemeen­schappen samenkomen en/​of een atelier hebben. Maak kennis met Nieuwe Vide op www​.nieuwevide​.nl.

Programma

Ma 4 mrt

Drive-Away Dolls
19:00 Film
Ethan Coen