The Queer Image

Schuur en Nieuwe Vide presenteren samen The Queer Image: een inter­sec­ti­o­neel inter­dis­ci­pli­nair film­pro­gramma met een queer femi­nis­tisch karakter. Samen kiezen we een film rond thema’s die spelen in de gemeenschap. Films waarin lhbtiq+’ers en vrouwen niet gemar­gi­na­li­seerd worden of slachtoffer zijn, maar juist hun stem laten horen en in de spotlight staan. 

Femme st 8 jpg sd low
SIXTH Foto Lisa Schamle

The Queer Image is terug met een bloed­span­nende en verrassend tedere thriller! Op 8 juli presenteren we een speciale voor­pre­mière van Femme. 

Jules, beter bekend onder arties­ten­naam Aphrodite Banks, is één van de meest geprezen dragqueens van Londen. Wanneer hij na een dragshow een pakje sigaretten koopt in de buurt, wordt hij aangevallen door een groep homofobe jonge mannen. Terwijl Jules zijn trauma probeert te verwerken, herkent hij één van zijn aanvallers in de homosauna waar hij regelmatig komt. Zonder zijn make-up weet hij de jongen incognito te benaderen. De ontmoeting is de start van een gevaarlijk (wraak)spel.

Voor en na de film kun je genieten van een optreden van dragqueen The Sixth Element (zij/​hen), een entiteit die Kevin Pieterse heeft gecreëerd. Een van die entiteiten komt vanuit diens hoofd. Zij is het medium waarmee Kevin diens gevoelens uitbeeldt en uitvoert. Haar grote verlangen is om ons te verenigen in ons verdriet en ons iets te laten voelen wat we misschien denken te hebben verloren en om verbinding te maken met ons innerlijk verwaar­loosde kind.

Sixth is in alle opzichten mijn muze, de meest glamoureuze melancholie die je op het podium zal ontmoeten. In een samenleving die draait om indi­vi­du­a­lisme, zoek ik naar het gemeenschapsgevoel.’

Foto The Sixth Element: Lisa Schamle

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

The Queer Image is back with a tense and surpri­singly tender thriller. On 8 July we present a special pre-premiere of Femme.

Jules, better known as Aphrodite Banks, is one of London’s most praised drag queens. One night after a show he buys a pack of cigarettes at a local night shop and is violently attacked by a group of homophobic young men. While coping with his trauma, Jules recognizes one of his attackers at the gay sauna he frequents. He himself is unre­cog­ni­zable without make-up. This meeting kicks off a dangerous game game of vengeance. 

Before and after the show we’ll treat you to a performance by drag queen The Sixth Element (she/​they), and entity created by Kevin Pieterse. One that lives inside their head. She is the medium through which Kevin emotes and performs their feelings. Her big yearning is to unite us in our sadness and make us feel something that we might think we’ve lost, to connect to our inner neglected child.

Sixth is my muse in every way, the most glamorous melancholy you’ll meet on stage. In a society that revolves around indi­vi­du­a­lism, I search for the communal feeling.”

Photo The Sixth Element: Lisa Schamle

Nieuwe Vide is een platform en broedplaats voor expe­ri­men­tele kunst in Haarlem, met een tentoon­stel­lings­ruimte, studio’s, educatie trajecten, en artist-in-residency programma’s. Nieuwe Vide is een plek waar verschil­lende kunstenaars en creatieve makers en gemeen­schappen samenkomen en/​of een atelier hebben. Maak kennis met Nieuwe Vide op www​.nieuwevide​.nl.

Programma

Geen voorstellingen gevonden met de geselecteerde filters.