Vacature: Zes inspirerende leden voor de Raad van Toezicht… | Schuur

Vacature: Zes inspirerende leden voor de Raad van Toezicht (M/V/X)

Draag jij theater, film en talen­t­ont­wik­ke­ling een warm hart toe en wil je als toezicht­houder helpen bouwen aan dit presen­te­rende en produ­ce­rende huis van makers en publiek? Lees dan meer hieronder. De Schuur stelt twee raden van toezicht samen en is op zoek naar zes nieuwe, inspi­re­rende leden (M/V/X) met uiteen­lo­pende profielen van artistiek-inhoudelijk tot financieel-orga­­ni­sa­to­risch, van ervaren voorzitter tot beginnend toezichthouder. 

De Schuur stelt twee Raden van Toezicht samen en is op zoek naar zes inspi­re­rende, nieuwe leden (M/V/X)

De Schuur is een pionierend en avon­tuur­lijk huis van makers en publiek; een producerend en presen­te­rend theater en filmhuis van landelijke betekenis, gevestigd in Haarlem. De Schuur kent een menselijke maat met vier zalen van 75 tot 266 stoelen. Zeven dagen in de week, twaalf maanden per jaar wordt een publiek van alle leeftijden gastvrij ontvangen. Wij zijn je gids in een kwalitatief hoogwaardig aanbod van theater‑, dans­voor­stel­lingen en films en binnenkort ook woordkunst en eigen café-specials, waarin makers en het verhaal dat zij willen vertellen centraal staan. Het gaat ergens over bij de Schuur; verhalen die vaker wel dan niet zich uitspreken over de wereld van nu. Educatie en context­pro­gram­me­ring zijn onlos­ma­ke­lijk verbonden met al het aanbod. De Schuur is een produc­tie­huis dat jonge regie­ta­lenten meerjarig begeleidt om dé regisseurs en artistiek leiders van de toekomst te worden. De keuze voor repertoire als uitgangs­punt vraagt om een grote zeggings­kracht van de regisseur; deze moet zich in het​‘nu’ tot het bestaande materiaal en eerdere inter­pre­ta­ties daarvan verhouden. De volwaardige producties van de talenten die we meerjarig begeleiden spelen in de kleine en middenzalen door heel Nederland. Toneel­schuur Producties is als ontwik­ke­ling­in­stel­ling onderdeel van de landelijke culturele Basis­in­fra­struc­tuur (BIS) 2021 – 2024.

Nieuw samen­ge­steld toezicht­hou­dend team

Vanwege de overgang van bestuur naar Raad van Toezicht en vanwege het einde van de termijn van meerdere huidige bestuurs­leden stellen we een nieuw toezicht­hou­dend team samen. Er zijn twee stichtingen: Stichting De Toneel­schuur en Stichting Toneel­schuur Producties. Beide stichtingen krijgen een Raad van Toezicht van vijf personen, twee personen worden lid van beide Raden. Het gaat dus in totaal om acht personen die tien functies vervullen. Aangezien twee van de huidige leden doorstromen is er plek voor zes nieuwe toezicht­hou­ders met uiteen­lo­pende profielen: van artistiek-inhoudelijk tot meer financieel-organisatorisch.

Wat doet de Raad van Toezicht?

De hoofdfocus is het toezicht houden op de conti­nu­ï­teit, de stabiliteit en de cultureel-maat­­schap­pe­­lijke slagkracht/​impact van de organisatie. Vanuit dat toezicht vervult de raad formele taken zoals het goedkeuren van het jaarverslag, de begroting en jaar­re­ke­ning. De raad is daarnaast een sterke spar­ring­partner voor de directeur-bestuurder en adjunct-directeur op alle actuele thema’s die relevant zijn in de kunsten­plan­pe­riode 2021 – 2024 én voor de jaren daarna. De raad volgt de principes van de Governance Code Cultuur op en ziet erop toe dat de in de sector geldende codes nageleefd worden. De Raad heeft een relevant netwerk en is bereid dat in te zetten. De twee raden vergaderen gezamenlijk en komen vier tot zes keer per jaar samen in Haarlem.

Diversiteit van het nieuwe team, hernieuwde verdeling van de rollen

De relatief grote instroom van nieuwe toezicht­hou­dende leden geeft de moge­lijk­heid om de raden van toezicht zo divers mogelijk samen te stellen – in leeftijden, gender, diversiteit in achter­gronden, kennis en netwerken — én om daarbij een hernieuwde afweging te maken wat betreft de beschikbare functies: lid, secretaris, penning­meester, voorzitter.

In de uitein­de­lijke team­sa­men­stel­ling worden drie aspecten gewogen:

  • Is het team als geheel divers en dynamisch samengesteld?
  • Zijn al de gewenste rollen ingevuld?
  • Zijn alle expertises en netwerken vertegenwoordigd?

Wil jij het team Raad van Toezicht verrijken?

Het begint met een wezenlijke connectie met de missie van de Schuur en/​of Toneel­schuur Producties. Wil je daar in de komende jaren in een toezicht­hou­dende rol aan bijdragen? Zo ja, wat kan en wil je inbrengen aan kennis, netwerk en temperament? Als instelling voor talen­t­ont­wik­ke­ling nodigen we ook aanstormend toezicht­hou­dend talent uit zich aan te melden. Het betreft een onbe­zol­digde functie maar je zit wel op de eerste rij bij de nieuwste voor­stel­lingen en films.

We gaan z.s.m. en uiterlijk per 1 oktober 2021 over naar het Raad van Toezicht-model. De aanpassing van statuten en reglementen, zijn onder begeleiding van een externe partij voorbereid.

Wil je reageren – gráág – neem dan contact met ons op. Liefst via een korte motivatie brief, inclusief relevante biografie. Geef in je motivatie ook aan of je jezelf ziet als algemeen lid, of specifiek als secretaris, penning­meester, voorzitter. Een belafspraak of informeel kennis­ma­kings­ge­sprek met de directie of een huidig bestuurslid ter oriëntatie kan ook.

Mailen naar vacatures@​toneelschuur.​nl.