Vacature: Allround P&O adviseur (HBO+) (24-28 uur per week) | Schuur

Vacature: Allround P&O adviseur (HBO+) (24-28 uur per week)

De Schuur is een bruisende plek voor cultuur in het centrum van Haarlem en kent een sterke geschie­denis. Met dagelijks een diverse program­me­ring is er veel te beleven op het gebied van theater, film, dans, verdieping en dialoog. Bij ons beleef je theater en films van gere­nom­meerde regisseurs, spelers en nieuw talent. Daarnaast geven wij makers ruimte en begeleiden we ze in het creëren van eigen thea­ter­stukken vanuit ons produc­tie­huis: Toneel­schuur Producties. En niet te vergeten is er het Schuur café. In september lanceerden we Schuur als onze nieuwe naam onder het motto: kortere naam – breder programma. We zijn daar trots op en we bouwen ons sterke merk graag ook met jou verder uit!

We zijn een plek waar bezoekers en spelers zich thuis voelen. En dat geldt zeker ook voor onze medewerkers. Wij zoeken in verband met vertrek van onze huidige adviseur per 1 januari 2022 een

Allround P&O adviseur (HBO+) voor 24 – 28 uur per week

Wij zoeken

Je beschikt over ten minste een relevante hbo-opleiding en hebt minimaal vijf jaar ervaring als P&O‑adviseur of HR ‑business partner, bij voorkeur in de culturele sector. Je hebt stevige advies­vaar­dig­heden en komt snel tot de kern, zowel mondeling als op schrift. Voor het Hoofd Financiën en Organisatie, onder wie je recht­streeks valt, ben je een kritische en fijne spar­ring­partner. Je gaat op een natuurlijke manier de verbinding aan met collega’s en managers. Je werkt gestruc­tu­reerd, doelgericht en kunt snel schakelen. Je bent overtuigend en je hebt goed oog voor het orga­ni­sa­tie­be­lang. Je kunt accuraat werken met verschil­lende HR-systemen en bent niet te beroerd om je handen uit je mouwen te steken. Je houdt het overzicht te midden van de steeds wisselende werk­zaam­heden. Je bent expert op het gebied van bijvoor­beeld veran­der­ma­na­ge­ment, persoonlijk leiderschap en/​of werkgeluk.

Wat ga je doen?

De nadruk ligt op zelfstandig werken, maar je gaat ook in teamverband of op project­basis samenwerken. Je bent niet alleen adviseur, maar ook een coach van onze leiding­ge­venden bij de uitvoering van het P&O‑beleid. Je ondersteunt hen bij de uitvoering van de diverse personele processen. Denk daarbij aan advies en onder­steu­ning bij individuele ontwik­ke­ling van medewerkers, (complexe) verzuim­si­tu­a­ties, arbeids- juridische casuïstiek, werving en selectie etc. Dit doe je met een open blik en vanuit een onder­zoe­kende houding. Je bent verant­woor­de­lijk voor de maan­de­lijkse aanlevering van de sala­ris­ad­mi­ni­stratie aan een extern sala­ris­kan­toor. Je werkt samen met het secre­ta­riaat m.b.t. de admi­ni­stratie van personeels- en verzuim­ge­ge­vens, je draagt ervoor zorg dat deze op orde is en voldoet aan de actuele wet- en regelgeving. Je verzamelt en analyseert periodiek beschikbare gegevens en zet deze om in stuur­in­for­matie en beleidsvoorstellen.

Wat wij bieden

Je komt te werken in een informeel en ambitieus team. We bieden je een veelzijdige functie binnen een dynamische en veran­de­rende organisatie. De Schuur biedt een inspi­re­rende, informele werk­om­ge­ving met een team van gedreven en enthou­si­aste medewerkers. Functie-inschaling is conform cao Toneel en Dans ingedeeld in schaal VII. Daarnaast hebben we uitstekende secundaire arbeids­voor­waarden zoals een pensi­oen­re­ge­ling, tijd-voor-tijd­re­ge­ling en een ruime verlofregeling.

We hechten waarde aan diversiteit

Bij de Schuur ontvangen we publiek vanuit alle hoeken van de stad en de regio en werken we met makers van zeer diverse achter­gronden. Dat maakt ons werk juist zo leuk.

Wij hechten veel waarde aan diversiteit op alle niveaus binnen de organisatie en daarnaast maken alle collega’s gelijk­waardig deel uit van het Schuurteam. Het is dan ook vanzelf­spre­kend dat we iedereen uitnodigen om te solli­ci­teren, ongeacht je leeftijd, gender, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft.

Contact- en vacature informatie

Voor inhou­de­lijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Onno Eijkelhof, Hoofd Financiën en Organisatie, per telefoon 023 – 5173900 of per mail op onno@​toneelschuur.​nl

Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk zondag 5 december a.s. per e‑mail jouw moti­va­tie­brief en curriculum vitae op vacatures@​toneelschuur.​nl

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.