Nieuwe Raad van Toezicht begonnen voor Schuur en… | Schuur
Nieuwe Raad van Toezicht begonnen voor Schuur en Toneelschuur Producties

2 maart 2022

Nieuwe Raad van Toezicht begonnen voor Schuur en Toneelschuur Producties

De Schuur en Toneel­schuur Producties hebben per 1 januari 2022 beide een nieuwe Raad van Toezicht. Vanwege de overgang van het bestuurs­model naar een Raad van Toezicht en omdat meerdere bestuurs­leden aan het einde van hun termijn waren gekomen zijn zeven nieuwe toezicht­hou­ders benoemd.

Voormalige bestuurs­leden Jan de Ridder en Jacqueline Dubois gaan mee naar de nieuwe Raad van Toezicht en zorgen voor de overdracht en conti­nu­ï­teit. We zijn de afgetreden bestuurs­leden Els van Odijk, Els van Betten, Louis Pirenne, Lex Bergher en Annet Lekker­kerker bijzonder dankbaar voor hun jarenlange inzet, en in het bijzonder voor de steun de afgelopen corona-periode” aldus directeur-bestuurder Marelie van Rongen. We verheugen ons op de samen­wer­king met deze mooie nieuwe mix van mensen die in kennis, ervaring en achtergrond elkaar goed aanvullen. Een meerstemmig team dat past bij de koers van het presen­te­rende theater en het productiehuis.”

Raad van Toezicht Schuur 

Marc van Warmerdam (voorzitter)

Marc van Warmerdam werd op 13 april 1954 geboren in het Haarlemse concert­ge­bouw. Op acht­tien­ja­rige leeftijd zette hij als medespeler van het legen­da­ri­sche Hauser Orkater zijn eerste schreden in de Toneel­schuur, toen nog aan de Smedestraat. Bijna vijftig jaar later nam hij als directeur afscheid van het muziek­the­a­ter­ge­zel­schap. Naast zijn theaterwerk produceerde hij de films van zijn broer Alex van Warmerdam. In 1999 was hij initiator van Het Ketelhuis, bioscoop voor de Nederlandse film in Amsterdam. Op het Nederlands Film­fes­tival 2016 ontving hij een Gouden Kalf voor zijn bijdrage aan de Nederlandse Film.

Sietske van Zanten (penning­meester)

Sietske van Zanten is directeur van LAM museum in Lisse. Als Haarlemmer is Sietske enthousiast en gemotiveerd om een bijdrage te mogen leveren aan de Schuur, die zij ziet als een ontmoe­tings­plek voor nieuws­gie­rige mensen van alle leeftijden, met allerlei achter­gronden. Een plek waar cultuur je inspireert. Sietske neemt de rol van penning­meester op zich.

Bart van den Berg

Bart van den Berg woont sinds bijna 20 jaar in Haarlem en nu een paar jaar in Heemstede. Bart is tot op heden vooral actief geweest als ondernemer in de medische sector. Daarnaast is hij liefhebber van toneel en maakt sinds enkele jaren ook zelf enthousiast amateur­the­ater. Bart neemt plaats in beide raden van toezicht, als penning­meester van Toneel­schuur Producties en als lid bij de Schuur.

Brian Elstak

Brian Elstak is beeldend kunstenaar, illustrator, kinderboek schrijver en connector tussen verschil­lende creatieven en verha­len­ver­tel­lers. Hij is onderdeel van kunst­col­lec­tief, Lowrey Foley McClane (LFMC). Daarvoor heeft hij 12 jaar gewerkt als commu­ni­ca­tie­me­de­werker bij thea­ter­groep Made in da Shade (later het MC Theater). In die hoeda­nig­heid is hij veelvuldig over de vloer geweest in de Schuur. Brian neemt plaats in de Raad van Toezicht van beide stichtingen om mee te helpen denken aan de toekomst.

Emma Lesuis

Emma Lesuis heeft als kersverse Haarlemmer veel zin om zich in te zetten voor de culturele scene in Haarlem via De Schuur. Emma loopt al een poosje mee in de culturele sector: ze schrijft, maakt docu­men­taires, doet theater en presenteert/​modereert. Kortom; van alles wat. Emma wil graag een verbintenis aangaan met de stad en haar inwoners en meedenken over de toekomst­plannen van de Schuur. 

  • Portretfoto Marc van Warmerdam dec 21
  • Portretfoto Brian Elstak dec 21
  • Portretfoto Sietske van Zanten dec 21
  • Portretfoto Emma Lesuis dec 21
  • 2022 Bart van den Berg verkleind

Raad van Toezicht voor Toneel­schuur Producties

Jacqueline Bongartz (voorzitter)

Jacqueline Bongartz is zakelijk directeur bij Stedelijk Museum Amsterdam. Samen met de artistiek directeur leidt ze daar een team van ongeveer 190 medewerkers. Als groot film- en toneel­lief­hebber bezoekt ze jaarlijks circa 15 – 20 toneel­voor­stel­lingen, waarvan een groot deel in de Schuur. Haar persoon­lijke motivatie voor deze RvT-positie is in hoge mate gevoed door haar betrok­ken­heid bij het wel en wee van de Schuur, de regio Kenne­mer­land en de stad Haarlem.

Bart van den Berg (penning­meester)

Bart van den Berg woont sinds bijna 20 jaar in Haarlem en nu een paar jaar in Heemstede. Bart is tot op heden vooral actief geweest als ondernemer in de medische sector. Daarnaast is hij liefhebber van toneel en maakt sinds enkele jaren ook zelf enthousiast amateur­the­ater. Bart neemt plaats in beide raden van toezicht, als penning­meester van Toneel­schuur Producties en als lid bij de Schuur.

Jacqueline Dubois

Jacqueline Dubois is sinds 2017 lid van het bestuur van (toen nog) de Toneel­schuur, en wordt nu lid van de raad van toezicht van Toneel­schuur Producties. In het dagelijks leven is Jacqueline rechter in fami­lie­zaken en in haar vrije tijd is ze Ik enthousiast amateur­fo­to­graaf, en saxofonist. In de raad zal zij zich blijven inzetten voor het produc­tie­huis dat ruimte biedt aan nieuwe makers om hun talenten te ontwikkelen en te laten zien.

Brian Elstak

Brian Elstak is beeldend kunstenaar, illustrator, kinderboek schrijver en connector tussen verschil­lende creatieven en verha­len­ver­tel­lers. Hij is onderdeel van kunst­col­lec­tief, Lowrey Foley McClane (LFMC). Daarvoor heeft hij 12 jaar gewerkt als commu­ni­ca­tie­me­de­werker bij thea­ter­groep Made in da Shade (later het MC Theater). In die hoeda­nig­heid is hij veelvuldig over de vloer geweest in de Schuur. Brian neemt plaats in de Raad van Toezicht van beide stichtingen om mee te helpen denken aan de toekomst.

Noël Fischer

Noël Fischer is artistiek leider en regisseur bij HNTjong bij Het Nationale Theater in Den Haag. Ook werkt ze als schrijver / vertaler en coacht jong talent. Eerder richtte ze theaterhuis Bontehond in Almere op. Citaat : “ Toneel­schuur Producties is een hele bijzondere plek in NL waar je de nieuwe generatie makers en spelers kunt ontmoeten en volgen in hun eerste werk. Ik ben trots en dankbaar dat mee te mogen onder­steunen vanuit de RVT.”

  • Portretfoto Jacqueline Bongartz dec 21
  • Portretfoto Brian Elstak dec 21
  • 2022 Bart van den Berg verkleind
  • 2022 Noel Fischer verkleind
  • 2022 Jacqueline Dubois vekrleind