Karavaan en Schuur lanceren "Theatermakers van de Toekomst" | Schuur
Karavaan en Schuur lanceren "Theatermakers van de Toekomst"

15 december 2022

Karavaan en Schuur lanceren "Theatermakers van de Toekomst"

Karavaan en de Schuur hebben het project Thea­ter­ma­kers van de Toekomst’ gelanceerd. Het project is mede ontwikkeld dankzij een subsidie van de provincie Noord-Holland. Met dit initiatief ondersteunt de provincie startende makers om zich, ondanks de corona­crisis, te ontwikkelen tot makers in de podi­um­kun­sten die straks kunnen meedingen op nationaal niveau. 

Karavaan, de Schuur, Toneel­schuur Producties en Makershuis Alkmaar hebben de krachten gebundeld om geta­len­teerde jonge thea­ter­ma­kers te onder­steunen, die in of net voor de corona-periode zijn afge­stu­deerd. Tijdens een presentatie van het project in het Makershuis Alkmaar werd het tweejarige plan toegelicht en gaf gede­pu­teerde Rosan Kocken het startsein voor het programma. 

 • “De afgelopen periode was zwaar voor jonge, net startende makers in de podiumkunsten...”

  Rosan Kocken, gedeputeerde cultuur
 • “Deze generatie die net is afgestudeerd moet zich nog inwerken in de beroepspraktijk maar door de sluitingen van de culturele sector tijdens de coronacrisis hadden zij geen mogelijkheid om zich te manifesteren met eindexamenproducten...”

  Rosan Kocken, gedeputeerde cultuur
 • “Ook hadden zij geen gelegenheid zich te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de beroepspraktijk...”

  Rosan Kocken, gedeputeerde cultuur
 • “Met dit programma, dat wij ondersteunen met € 6 ton subsidie, geven wij startende makers de kans zich te ontwikkelen. Ik hoop dat de komende jaren veel van hen de weg naar de praktijk vinden...”

  Rosan Kocken, gedeputeerde cultuur
 • “Zij zijn voor nu en de toekomst heel belangrijk voor de ontwikkeling van de professionele kunsten en staan dicht bij het jonge publiek.”

  Rosan Kocken, gedeputeerde cultuur

Het project kent twee perspec­tieven: een deelproject en een maakproject. Het deelproject is gericht op een brede groep van jonge makers waarbij er acti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd worden waarin actief en in verschil­lende vormen kennis, expertise, netwerk, ontmoeting gefa­ci­li­teerd wordt. Het maakproject is een op maat en carri­è­re­ge­richt proces voor specifieke gese­lec­teerde makers. 

Karavaan en de Schuur zullen elkaar de komende jaren versterken en slaan daarnaast de handen ineen met een aantal andere partijen uit Noord-Holland, die met jonge makers werken. De eerste publieke activiteit binnen de regeling is Springtij, een nieuw festival van en voor jonge thea­ter­ma­kers op 23 t/​m 25 februari 2023 in Theater de Drukkerij in Alkmaar. Daarna volgen de Solodagen, een festival dat de startende maker en de solo als theatervorm viert, op 24 en 25 maart 2023 in de Schuur.