‘De Schuur maakt je wereld groter’ - toekenning subsidie… | Schuur
‘De Schuur maakt je wereld groter’ - toekenning subsidie Fonds Podiumkunsten

Nieuws – 3 november 2022

‘De Schuur maakt je wereld groter’ - toekenning subsidie Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podi­um­kun­sten maakt bekend dat ze de Schuur een program­me­rings­bij­drage in het kader van de Podi­um­re­ge­ling toekent. De commissie beoordeelt de artistieke positie van de Schuur als zeer goed. Zij signaleert dat de Schuur de vernieuwde missie De Schuur maakt je wereld groter’ goed vertaalt in uitgangs­punten en program­me­ring. Ze waardeert de keuzes voor inter­dis­ci­pli­na­ri­teit en meer­stem­mig­heid, vindt dat de Schuur zo de transitie naar een meerstemmig huis met zo min mogelijk hokjes’ goed vorm geeft en daarbij steeds openstaat voor nieuwe makers, zoals bijvoor­beeld blijkt uit de program­me­ring van woordkunst (story­tel­ling en spoken word). 

De commissie stelt dat de Schuur een uitstekende relatie heeft met makers en dat veel urgente en relevante voor­stel­lingen worden gepro­gram­meerd. Aan die relatie, ziet de commissie, voegt de Schuur vaak nog een dimensie toe, bijvoor­beeld door verdiepende programma’s of verrassende clustering met andere voor­stel­lingen. De commissie waardeert dat daarnaast aansluiting wordt gezocht met lokale broed­plaatsen, zoals het inter­dis­ci­pli­naire Boring Festival (met musea en muziekpodia). Er zijn voor­stel­lingen op locatie zoals in open­lucht­the­ater Caprera, en in het herin­ge­richte Schuurcafé is een laag­drem­pelig podium waar wekelijks theater, muziek en talks worden gepresenteerd.

De commissie vindt de Schuur maat­schap­pe­lijk relevant en ziet dat terug in social impact projecten.