Cultuur voor iedereen | Schuur
Cultuur voor iedereen

11 november 2021

Cultuur voor iedereen

Het is hard nodig een toegan­ke­lijke cultuur­sector voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld te maken. Want voor mensen met een beperking of chronische ziekte is thea­ter­be­zoek nog lang niet altijd mogelijk.

Toegan­ke­lijk­heid

Ben je doof of blind dan ervaar je weinig plezier aan een theaterstuk dat niet is ingesteld op publiek met een beperking. Gelukkig is het tij aan het keren. Toegan­ke­lijk­heid heeft namelijk steeds meer de aandacht van thea­ter­di­rec­teuren en programmeurs. 

Schuur inclusief

Een van de pleit­be­zor­gers van een inclu­sie­vere cultuur­sector is de Schuur. Op het programma staan dan ook twee voor­stel­lingen die geschikt zijn gemaakt voor specifieke doelgroepen.

Kasimir en Karoline

Op 13 en 17 november en op 10 december is de voor­stel­ling Kasimir en Karoline van Toneel­schuur Producties toegan­ke­lijk voor doof en slecht­ho­rend publiek. Er is een doventolk Nederlandse Gebarentaal aanwezig die ook meespeelt in de voor­stel­ling: acteur Ali Shafiee. Er is Text on Stage en daarnaast zijn er tablets beschikbaar. Ook is er auditieve onder­steu­ning d.m.v. ringleiding en koptelefoons. 

Yerma

Op 3 december wordt de voor­stel­ling Yerma voor mensen met een visuele beperking gespeeld, inclusief audio­de­scriptie en meet and feel.

Reserveren voor beide voor­stel­lingen kan door een mail te sturen naar publiciteit@​toneelschuur.​nl.

Voor program­meurs

Ben je thea­ter­di­rec­teur of programmeur en heb je de ambitie om (meer) toegan­ke­lijke voor­stel­lingen te program­meren? Houd 10 december dan vrij in je agenda. Het Nationale Theater in Den Haag, New Pack en Toneel­schuur Producties nodigen je dan van harte uit voor de Kennis­bij­een­komst Toegan­ke­lijke voor­stel­lingen. Meer hierover lees je hier.