Medewerker Film- en Theatereducatie (X/V/M) 24 uur per week | Schuur

Medewerker Film- en Theatereducatie (X/V/M) 24 uur per week

De Schuur koestert de wens om een huis te zijn waar alle kinderen en jongeren zich welkom voelen. We willen met onze voor­stel­lingen, films en educatie álle kinderen bereiken, wie ze ook zijn, waar ze ook vandaan komen. Kunst en educatie kunnen kinderen optillen, meenemen op avontuur en laten landen met een lichter gemoed.

Educatie

Wil jij mee helpen bouwen aan het publiek van de toekomst? Dan is de Schuur op zoek naar jou! Per mei 2023 hebben wij plek voor een gedreven en proactieve Medewerker Film- en Thea­te­redu­catie (X/V/M) 24 uur per week.

Download hier de PDF: Medewerker Film en Thea­te­redu­catie (X/V/M) 24 uur per week

Kinderen en jongeren van uiteen­lo­pende scholen in Haarlem en wijde omgeving zorgen wekelijks voor een fijne dynamiek in ons gebouw. Met onze educatieve acti­vi­teiten zoals school­voor­stel­lingen, workshops, rond­lei­dingen, culturele dagen, nage­sprekken etc. bereiken wij veel PO scholen en nagenoeg alle VO scholen in de regio. Wij zijn actief betrokken bij landelijke projecten op het gebied van theater- en filmedu­catie en hebben in de loop der jaren een groot netwerk opgebouwd. 

Met Hart Haarlem werken we nauw samen voor school­voor­stel­lingen voor het basis­on­der­wijs en zijn we gespreks­partner als het gaat om ontwik­ke­lingen en projecten op het gebied van kunst­edu­catie. Met de Filmedu­ca­tiehub Noord-Holland werken wij intensief samen om filmedu­catie in het PO en VO naar een hoger plan te tillen.

Wat ga je doen?

Als medewerker film- en thea­te­redu­catie ben je verant­woor­de­lijk voor het ontwikkelen van nieuwe, film- en theater educatieprogramma’s. Je weet gemakkelijk nieuwe contacten te leggen met het PO en VO, Speciaal onderwijs, MBO en HBO. Je ontwikkelt en organiseert film- en thea­ter­work­shops in huis en op locatie en verzorgt rond­lei­dingen. De ontwik­ke­ling van educa­tie­ma­te­riaal voor verschil­lende producties van ons produc­tie­huis vormt eveneens onderdeel van je functie. Je zoekt voor verschil­lende projecten de samen­wer­king op met educa­tie­part­ners zoals Hart Haarlem, Open­lucht­the­ater Caprera, Triple ThreaT, Bibliotheek Zuid-Kenne­mer­land. Last but nog least begeleid en inspireer je onze enthou­si­aste groep Schuur­jon­geren, onze jonge­ren­pro­ductie Starring # en jongeren-film­com­pe­titie Shoot Your Shot.

Wie wij zoeken:

- Je werkt met veel plezier en enthou­si­asme met en voor de basis­school­leer­lingen, middelbare scholieren en studenten die de Schuur bezoeken.

- Je hebt een relevante MBO of HBO opleiding afgerond.

- Je bent op de hoogte van de laatste ontwik­ke­lingen op gebied van film- en thea­te­redu­catie of bent bereid hiertoe aanvullende scholing te volgen.

- Je neemt initiatief en ontwikkelt met gemak nieuwe educatieprogramma’s.

- Je staat stevig in je schoenen en legt makkelijk contact met nieuwe organisaties.

- Je commu­ni­ceert makkelijk met je Schuur-collega’s, onze samen­wer­kings­part­ners, leer­krachten en docenten.

- Je hebt affiniteit met het programma van de Schuur, gaat graag naar theater en film en je hebt er geen problemen mee om regelmatig in de avonden of weekenden in de Schuur aanwezig te zijn.

Wat wij bieden?

Onze educa­tie­af­de­ling is volop in ontwik­ke­ling. Als educa­tie­me­de­werker bij de Schuur heb je een grote mate van zelf­stan­dig­heid en werk je tege­lij­ker­tijd nauw samen met drie andere educatiecollega’s; 1 coördinator (dit is je direct leiding­ge­vende), 1 collega inhou­de­lijke educa­tie­me­de­werker en 1 meer produc­ti­o­nele onder­steuner. We stimuleren je om zoveel mogelijk van onze programma’s te zien en je kunt (bijna) alle podia in Haarlem gratis bezoeken.

Wij bieden je een veelzijdige en uitdagende functie op basis van een jaar­con­tract voor 24 uur per week. Verlenging behoort tot de moge­lijk­heid bij wederzijds goedvinden. Inschaling gebeurt conform CAO Toneel en Dans in schaal 5, afhankelijk van je werkervaring. 

De Schuur biedt een inspi­re­rende, informele werk­om­ge­ving in het centrum van Haarlem, met een team van gedreven en enthou­si­aste medewerkers.

Wij hechten waarde aan diversiteit

Bij de Schuur ontvangen we publiek vanuit alle hoeken van de stad en werken we met makers van allerlei verschil­lende achter­gronden. Dat maakt ons werk juist zo leuk. Wij hechten veel waarde aan diversiteit op alle niveaus binnen de organisatie en daarnaast maken alle collega’s gelijk­waardig deel uit van het Schuurteam. 

Het is dan ook vanzelf­spre­kend dat wij iedereen uitnodigen om te solli­ci­teren, ongeacht je leeftijd, gender, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft. Voldoe je niet aan alle functie-eisen, maar denk je van betekenis te kunnen zijn voor de Schuur? Ook dan nodigen we je van harte uit te reageren.

Contact- en vacature informatie

Zie jij jezelf als onze nieuwe Educa­tie­me­de­werker? Dan zien we graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 7 april jouw motivatie en achtergrond in onze mailbox: vacatures@​schuur.​nl. De eerste gespreks­ronde zal plaats­vinden op 17 april.

Voor meer inhou­de­lijke informatie over deze functie kan telefonisch contact worden opgenomen met Kirsten Bootsma – Coördinator Educatie, tele­foon­nummer: 0235173900.

Voor meer informatie over de Schuur, wat we doen en wie ze zijn, check onze website: www​.schuur​.nl