5 vragen aan... | Schuur

5 vragen aan...

Koen Verheijden (28) en Liselotte Zwart (27) over Starring #24: Bugatti boven water

5 vragen aan...

Starring# is de jaarlijkse jonge­ren­voor­stel­ling van Toneel­schuur Producties. Haarlemse jongeren, soms met, soms zonder spel­er­va­ring, kunnen aan den lijve ondervinden hoe een thea­ter­voor­stel­ling tot stand komt. Vijf vragen aan regisseur Koen Verheijden en regie-assistent Liselotte Zwart:

Even voorstellen

K: Ik ben Koen, kom uit Breda en woon nu in Amsterdam. Vorig jaar studeerde ik af als regisseur aan Toneel­school Maastricht. Naast het regisseren van producties werk ik ook als thea­ter­schrijver bij verschil­lende produc­tie­huizen. En nu voor het eerst bij Toneel­schuur Producties maak ik de tekst­be­wer­king en ben ik regisseur van Starring #24: Bugatti boven water. “

L: Ik ben Liselotte, woon al mijn hele leven in Haarlem en werk al tien jaar in de Schuur. Eerst in de garderobe, bij de bar en kassa en nu op de afdeling educatie. Ik ben ook vorig jaar afge­stu­deerd, als thea­ter­maker en ‑docent aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.”

Waarover gaat Bugatti boven water?

K: De originele roman is geschreven door Dea Loher en gaat voor mij over zinloos geweld. 

Het verhaal bestaat uit drie delen. Deel één gaat over de broer van Ettore Bugatti, de oprichter van het automerk. Dagboek­frag­menten vertellen zijn weg naar zelfmoord. Het tweede deel is een nauwkeurige recon­structie van een geweld­da­dige vechtpartij, waarna een jongen overlijdt aan zijn verwon­dingen. In mijn bewerking staat hier in deel drie een poëtische daad tegenover: dorps­be­wo­ners hijsen een Bugatti-auto uit het plaat­se­lijke meer…”

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Tijdelijk Campagnebeeld social Bugatti boven water Isa Keijser

Waarom dit verhaal? L: In de Schuur doen we veel projecten met en voor jongeren, waar veel animo voor is, ook als het thema zwaarder is. Dit komt ook omdat juist die onderwerpen, zoals zinloos geweld in het geval van deze Starring, lijken te spelen onder jongeren. Ze worden alleen maar weinig besproken. Zinloos geweld vindt vaak ook onbewust plaats. Als ik lesgeef, moet ik ook vaak de les stilleggen om de vraag te stellen: Hé, wat gebeurt hier nu eigenlijk?’.”

K: Deze vraag stellen we ook in het stuk. De drie verschil­lende delen zijn heel goed te vertalen naar het toneel. Vorm en inhoud verschillen, maar het thema is over­koe­pe­lend. En actueler dan ooit.”

Wat maakt jullie een top duo? 

K: We zijn eind november pas aan elkaar gekoppeld en ontmoeten elkaar vandaag voor het eerst! Ik doe de regie, Liselotte is regie-assistent en doet de meeste commu­ni­catie met de deelnemende jongeren. Artistiek gezien heb ik veel ideeën, maar ik ben niet super praktisch en geor­ga­ni­seerd. Die skills liggen meer bij Liselotte en zijn essentieel bij theatermaken.” 

L: Ik zie inderdaad heel snel overzicht. Je zou me ook een soort ener­gie­be­waker kunnen noemen.”

Waarom mogen we Starring#24 niet missen? 

K: Bugatti boven water wordt enerzijds heel expressief en anderzijds juist heel tekstueel. Door de mix aan stijlen en verhalen is het echt een stuk voor iedereen. De plannen voor de vormgeving en het decor zijn bijna even groots als de boodschap die we met elkaar zullen overbrengen. Samen ontleden we zinloos geweld en stellen we elkaar de vraag: zijn wij hier ook toe in staat?”

Programma

Geen voorstellingen gevonden met de geselecteerde filters.