2turvenhoog | Schuur

2turvenhoog

Je neemt je baby toch niet mee naar theater??? Echt wel!

2turvenhoog

Op Tweede Paasdag zijn de Schuur en de Phil­har­monie het domein van baby’s, peuters en kleuters, als 2turvenhoog, het kunsten­fes­tival voor de aller­klein­sten (06 jaar) neerstrijkt. Ingrid Wolff, algemeen en artistiek directeur van het festival, legt uit waarom je wél je baby mee moet nemen die dag.

Ik ben verliefd geworden op hun aanwe­zig­heid in de zaal

Ieder kind heeft recht op goede voeding, een veilig thuis, maar ook op goede kunst. Hoe klein ze ook zijn! Kinderen commu­ni­ceren al meteen vanaf hun geboorte. Denk aan gesprekken tussen ouders en hun kind en het kopiëren van gezichts­uit­druk­kingen en geluiden. Sommige psychologen beweren dat hele jonge kinderen beter zijn dan volwassenen met bijvoor­beeld fanta­sie­rijke behen­dig­heid, impro­vi­satie en creatief samenspel. 

Jonge kinderen komen zonder verwach­tingen in de zaal en laten het direct merken als je er niet voor de volle 100% bij bent. Ze zitten in het moment, zijn extreem gevoelig voor timing en niet bang voor abstractie.”

Jonge kinderen begrijpen niet, ze absorberen

Bij voor­stel­lingen voor jonge kinderen draait het niet om personages, verhaal­lijnen en grote decors. Onze makers worden geïn­spi­reerd om werk te maken dat past bij de maat’ van een

jong kind. Het geluid van stemmen, de muziek van woorden, angst, verdriet, liefde; ze nemen het allemaal op. En zijn daarom een ideaal publiek, dat ook nog eens menig volwassene overhaalt om zich over te geven aan de ervaring.“

Ieder kind heeft recht op kunst

Daarom nodigen we de dag na het festival kinderen en hun ouders van de voorscholen in Haarlem uit, die uit zichzelf niet zo snel naar het theater komen. We zijn heel blij dat we dit kunnen doen, ook dankzij de gast­vrij­heid van de Schuur en de Phil­har­monie en de bijdrage van diverse fondsen.“

Kom langs op maandag 18 april voor de elfde editie van het festival in Haarlem! Met verschil­lende voor­stel­lingen, inter­na­ti­o­nale producties, muziek­the­ater in de Phil­har­monie én de gratis Kunst­speel­tuin met diverse kunst­in­stal­la­ties waar je vooral in mag en aan mag komen.