150 Woorden Waarom - The B-Side | Schuur

Muziektheater

150 Woorden Waarom - The B-Side

Yuen Kwan Lo, assistent program­ma­team en context­pro­gram­me­ring, over The Wooster Group’s The B‑Side

150 Woorden Waarom - The B-Side

Dit jaar strijkt het inter­na­ti­o­naal koor­fes­tival de Koor­bi­ën­nale weer neer in de Schuur en brengen ze de inter­na­ti­o­nale productie The B‑side: Negro Folklore from Texas State Prisons” A record album inter­pre­ta­tion van The Wooster Group uit de Verenigde Staten naar Haarlem.”

De titel is indruk­wek­kend lang, de vorm van de voor­stel­ling puur in eenvoud. Een combinatie van story­tel­ling en (koor)zang van o.a. werk­lie­deren en blues, met een historische lijn rond het slaver­nij­ver­leden. De timing kan niet beter want deze voor­stel­ling speelt op de dagen rondom Keti Koti, de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Dit jaar worden er in Haarlem verschil­lende acti­vi­teiten rondom Keti Koti geor­ga­ni­seerd. De Schuur presenteert, in samen­wer­king met Sites of Memory, een theatrale stads­wan­de­ling langs locaties die een link hebben met het koloniale verleden. Welke verhalen vertellen ze ons en hoe verhoudt zich dat tot nu? Een mooi duo-programma met verschil­lende kunst­ui­tingen en perspec­tieven op een periode uit onze gedeelde geschiedenis.“