150 Woorden Waarom - Lente/22/K | Schuur

Dans

150 Woorden Waarom - Lente/22/K

Marjorie Boston programmeur dans, urban, inter­dis­ci­pli­nair, circustheater

150 Woorden Waarom - Lente/22/K

Vorig seizoen was Ryan Djojokarso in de Schuur te zien met WINTER/21/J. Die voor­stel­ling is genomineerd voor de beste thea­ter­pro­ductie van het seizoen. Een bijzondere nominatie, omdat dit Ryans eigen­zin­nige makerschap erkent.”

De voor­stel­lingen van Ryan Djojokarso laten je vanuit de zintuigen voelen, vanuit beweging, of vanuit muziek of vanuit beeld​.De Schuur verheugt zich erop om een mooie relatie op te bouwen met deze bijzondere choreograaf en inter­dis­ci­pli­naire podi­um­kun­ste­naar. Zijn nieuwe voor­stel­ling, het tweede deel van zijn jaar­ge­tijden-vertel­lingen, heet LENTE/22/K, en is een cross-over met opera. Danser Melisa Diktas en (opera)zangeres Bernadeta Astari vertellen het aangrij­pende theatrale verhaal van een Javaanse vrouw die zich ontheemd voelt in een wereld die zij dacht te kennen. De muzikale arran­ge­menten zijn gecom­po­neerd door Singhkéo Panya, en worden in Bahasa Indonesia en het Javaans gezongen. De dans is onlos­ma­ke­lijk verbonden aan de zang, waardoor er een directe dialoog ontstaat.”