150 Woorden Waarom - Dans is lekker ritmisch bewegen op… | Schuur

Theater

150 Woorden Waarom - Dans is lekker ritmisch bewegen op muziek

Kirsten Bootsma, programmeur jeugd/​jongeren, over Dans is lekker ritmisch bewegen op muziek

150 Woorden Waarom - Dans is lekker ritmisch bewegen op muziek

Batelaans voor­stel­lingen zijn volstrekt uniek, hebben vaak een filo­so­fi­sche insteek, een absurd-komische laag en laten je verward én verwond achter. Te gek dat zijn voor­stel­lingen door een steeds groter publiek gewaardeerd worden, ook in de Schuur!”

Al jaren ben ik fan van het werk van Jetse Batelaan. De eerste voor­stel­ling die ik van hem in de Schuur program­meerde, Voor­stel­ling waarin hopelijk niets gebeurt, is een van mijn favoriete voor­stel­lingen aller tijden. Een soort Monty Python voor kinderen, waarin tege­lij­ker­tijd niets en van alles gebeurde.

Met Dans is lekker ritmisch bewegen op muziek maakt Artemis voor het eerst een dansvoor­stel­ling. Voor iedereen vanaf 12 jaar. Met alleen maar 40-plussers op het toneel. Kortom, zoals ze zelf zeggen: een hachelijke onderneming”. Ze gaan zich proberen zo veel mogelijk in te houden maar dat zal niet makkelijk zijn. Onge­mak­ke­lijk? Geestig? Swingend? Absurd? Dat en meer wordt het onge­twij­feld allemaal!

Meer Theater Artemis? Op 1 mei spelen ze in de Schuur Anders is een heel normale Zweedse voornaam (6+). Wat mij betreft in elk geval de beste titel van dit seizoen!”

Programma

Geen voorstellingen gevonden met de geselecteerde filters.