Geluidstechnicus allround (32-36 uur per week) | Schuur

Geluidstechnicus allround (32-36 uur per week)

De Schuur is een bruisende plek voor cultuur in het centrum van Haarlem met dagelijks een diverse program­me­ring en heel veel te beleven op het gebied van theater, film, dans, verdieping en dialoog. Je treft hier theater en films van gere­nom­meerde regisseurs, spelers en nieuw talent. Daarnaast geven wij makers ruimte en begeleiden we ze in het creëren van eigen thea­ter­stukken vanuit ons produc­tie­huis: Toneel­schuur Producties. We zijn een plek waar medewerkers, bezoekers en spelers zich thuis voelen en graag terugkomen. Vanwege aanhoudende drukte zoeken wij per 1 januari 2022 een:

Geluids­tech­nicus allround (M/V/X, 32 – 36 uur per week)

Je komt te werken in een fijn team van 9 technici waarmee je de geza­men­lijke verant­woor­de­lijk­heid deelt voor de technische voor­be­rei­ding en realisatie van onze gast­be­spe­ling, evenementen en de eigen Toneel­schuur producties. Je bent zelfstandig inzetbaar als geluids­tech­nicus voor het bouwen en draaien van voor­stel­lingen en klein­scha­lige evenementen. Daarnaast ben je allround inzetbaar op andere disciplines.

Wij zoeken

Een thea­ter­tech­nicus die een sterke verbinding voelt met de program­me­ring van De Schuur en Toneel­schuur Producties. Iemand die het prettig vindt om in een hecht team te werken en tege­lij­ker­tijd zelf verant­woor­de­lijk­heid kan nemen voor projecten. Iemand die leergierig is en met een creatieve, tikkeltje eigenwijze blik naar het werk kijkt en actief betrokken is bij het maakproces. Je hebt ruime kennis van digitale geluids­ta­fels, bent bekend met verschil­lende systeem­pro­ces­sors, audio-over-IP zoals Audinate Dante en met audio­soft­ware zoals Qlab, ProTools, Logic en Ableton Live. Ervaring met video­tech­niek en compu­ter­net­werken is een pré. 

De belang­rijkste taken en verantwoordelijkheden

· Op- en afbouw van voor­stel­lingen in De Schuur

· Technische voor­be­rei­ding en realisatie van randprogrammering

· Reizen en draaien van Toneel­schuur Producties

· Als chef-van-de-dag aanspreek­punt zijn voor gasttechnici

· Onderhoud aan thea­ter­tech­ni­sche instal­la­ties en gebouw

· Actief bijhouden van ontwik­ke­lingen in het vakgebied en gere­la­teerde vakgebieden

De func­tie­ve­r­eisten

· Kennis van algemene thea­ter­tech­niek op MBO+ niveau (HBO is een pré)

· Zelfstandig geluid draaien voor voor­stel­lingen en evenementen

· Rijbewijs B(E) en bij voorkeur rijbewijs C(E)

Wij bieden

We bieden je een contract van een jaar (met zicht op verlenging bij aanhoudende drukte) binnen een dynamische organisatie. De Schuur is een inspi­re­rende, informele werk­om­ge­ving in het centrum van Haarlem, met een team van gedreven en enthou­si­aste medewerkers. Functie-inschaling is conform cao Toneel en Dans. Daarnaast kent de Schuur uitstekende secundaire arbeids­voor­waarden zoals een pensi­oen­re­ge­ling, tijd-voor-tijd regeling en een ruime verlofregeling. 

Bij de Schuur ontvangen we publiek vanuit alle hoeken van de stad en werken we met makers van allerlei verschil­lende achter­gronden. Dat maakt ons werk juist zo leuk. Wij hechten veel waarde aan diversiteit op alle niveaus binnen de organisatie en daarnaast maken alle collega’s gelijk­waardig deel uit van het Schuurteam. Het is dan ook vanzelf­spre­kend dat wij iedereen uitnodigen om te solli­ci­teren, ongeacht je leeftijd, gender, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft. Voldoe je niet aan alle functie-eisen, maar denk je van betekenis te kunnen zijn voor de Schuur? Ook dan nodigen we je van harte uit te reageren.

Contact- en vacature informatie

Voor meer inhou­de­lijke informatie over deze functie kan contact worden opgenomen met Pim van den Heuvel — Coördinator Techniek per mail naar: pim@​toneelschuur.​nl

Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we graag voor 15 december a.s. per e‑mail jouw moti­va­tie­brief en curriculum vitae op vacatures@​toneelschuur.​nl