Filmtechnicus (Hoofdoperateur) 32-36 uur | Schuur

Filmtechnicus (Hoofdoperateur) 32-36 uur

De Schuur is een bruisende plek voor cultuur in het centrum van Haarlem met dagelijks een diverse program­me­ring en heel veel te beleven op het gebied van theater, film, dans, verdieping en dialoog. Je treft hier films en thea­ter­voor­stel­lingen van gere­nom­meerde regisseurs en acteurs maar ook nieuw talent krijgt hier een plek. Niet alleen in de film- en thea­ter­zalen maar ook in de rest van het pand en op locatie organiseren we film­ver­to­ningen, talks en kleine festivals. Daarnaast hebben we samen met Filmhub Noord-Holland een sterke focus op filmedu­catie en organiseren we de jaarlijkse film­com­pe­titie voor jongeren Shoot Your Shot #. We zijn een plek waar medewerkers en bezoekers zich thuis voelen en graag terugkomen. Vanwege pensi­o­ne­ring zoeken wij per 1 april een:

Eerste Film­tech­nicus (M/V/X, 32 tot 36 uur per week)

Je belang­rijkste taak is het technisch mogelijk maken van de wekelijkse film­pro­gram­me­ring en dat doe je samen met één directe collega waarmee je een gedeelde verant­woor­de­lijk­heid voor de filmzalen hebt. Film­tech­niek valt samen met de afdeling thea­ter­tech­niek onder de Coördinator Techniek en je komt daardoor te werken in een hecht team van 12 technici. Naast de reguliere film­pro­gram­me­ring vinden er regelmatig voor- en nage­sprekken plaats. Ook hiervoor verzorg en bedien je de technische faci­li­teiten zoals licht, geluid, Powerpoint en bij hybride events de Zoom / Livestream sessie. 

Wij zoeken

Een film­lief­hebber die een sterke verbinding voelt met de program­me­ring van de Schuur. Iemand die goed overzicht kan houden en met oog voor detail de dagelijkse film­ver­to­ningen vlekkeloos kan laten verlopen. Iemand die steeds blijft zoeken naar (kleine) verbe­te­ringen om de beleving van het publiek op het hoogste niveau te houden. Je bent van nature nieuws­gierig naar de nieuwste tech­no­lo­gieën en adviseert de film­pro­gram­meurs en Coördinator Techniek over ontwik­ke­lingen in het vakgebied. Je hebt ruime kennis over digitale vide­o­for­maten, audiocodecs en bent bij voorkeur bekend met apparatuur zoals Doremi DCP servers, Barco projectors en scalers, Datasat- en Dolby processors en hebt ruim voldoende IT kennis. Ervaring met livestreams of in de evenementen / thea­ter­sector is een pré.

De belang­rijkste taken en verantwoordelijkheden

- Program­meren van de dagelijkse film­ver­to­ningen en trailers

- Technische voor­be­rei­ding en realisatie van rand­pro­gram­me­ring zoals voor- en nagesprekken

- Technische voor­be­rei­ding en realisatie van evenementen in huis en op locatie

- Aanspreek­punt zijn voor collega’s over filmtechniek

- Onderhouden van contact met externe partijen zoals leve­ran­ciers, opdracht­ge­vers en distributeurs

- Uit (laten) voeren planmatig onderhoud Cinema instal­la­ties en klein gebouwonderhoud

- Actief bijhouden van ontwik­ke­lingen in het vakgebied en gere­la­teerde vakgebieden

De func­tie­ve­r­eisten

- Technische achtergrond met ruime kennis van (digitale) Cinema 

- Zorgvuldig voor­be­reiden en checken van de wekelijkse programmering

- Zelfstandig (film)techniek verzorgen voor randprogrammering

- Samen met directe collega bereikbaar voor storingen 

- In bezit van BHV-diploma of bereidheid deel te nemen aan BHV cursus

- Wij draaien sporadisch films op 35mm, ervaring hiermee is een pré 

Wij bieden

Een veelzijdige functie binnen een dynamische organisatie. De Schuur biedt een inspi­re­rende, informele werk­om­ge­ving in het centrum van Haarlem, met een team van gedreven en enthou­si­aste medewerkers. Functie-inschaling is conform CAO Toneel en Dans salaris in schaal VI met minimum van € 2.530,- en een maximum van € 3.995,- bruto per maand afhankelijk van kennis en ervaring. Daarnaast kent de Schuur uitstekende secundaire arbeids­voor­waarden zoals een pensi­oen­re­ge­ling, tijd-voor-tijd regeling en een ruime verlofregeling. 

Bij de Schuur ontvangen we publiek vanuit alle hoeken van de stad en werken we met makers van allerlei verschil­lende achter­gronden. Dat maakt ons werk juist zo leuk. Wij hechten veel waarde aan diversiteit op alle niveaus binnen de organisatie en daarnaast maken alle collega’s gelijk­waardig deel uit van het Schuurteam. Het is dan ook vanzelf­spre­kend dat wij iedereen uitnodigen om te solli­ci­teren, ongeacht je leeftijd, gender, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft. Voldoe je niet aan alle functie-eisen, maar denk je van betekenis te kunnen zijn voor de Schuur? Ook dan nodigen we je van harte uit te reageren.

Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen wij graag jouw solli­ci­ta­tie­brief met CV uiterlijk 23 april a.s., per mail naar: vacatures@​toneelschuur.​nl.