Allround theatertechnicus (X/V/M)

Ben je gespe­ci­a­li­seerd in thea­ter­tech­niek en woon je in de omgeving van Haarlem? Dan is de Schuur op zoek naar jou! 

Korte metten 4

Wij zoeken voor het nieuwe thea­ter­sei­zoen, vanaf oktober 2024 een: 

Allround thea­ter­tech­nicus (X/V/M) 32 — 36 uur

De Schuur is een bruisende plek voor cultuur in het centrum van Haarlem. In onze vier zalen verwelkomen we publiek bij theater, dans, woordkunst en films. Daarnaast heeft ons eigen Schuurcafé program­me­ring bestaande uit DJs, talks en verschil­lende specials. We werken intensief samen met maat­schap­pe­lijke partners en met onze educatieve acti­vi­teiten bereiken wij nagenoeg alle primair onderwijs scholen en voortgezet onderwijs scholen in de regio. De Schuur is nauw verbonden met Toneel­schuur Producties, het grootste produc­tie­huis van Nederland waar thea­ter­ta­lenten zich ontwikkelen tot topre­gis­seurs. Wij zijn een plek waar medewerkers, bezoekers en spelers zich thuis voelen en graag terugkomen. 

Je komt te werken in een fijn team van 9 technici waarmee je de geza­men­lijke verant­woor­de­lijk­heid deelt voor de technische voor­be­rei­ding en realisatie van onze gast­be­spe­ling, evenementen en de eigen Toneel­schuur Producties. Je bent als ontvangend technicus inzetbaar op alle disciplines en kunt als belichter zelfstandig een voor­stel­ling draaien. Daarnaast ben je mede­ver­ant­woor­de­lijk voor klein gebouw­on­der­houd en andere facilitaire taken. 

Wat wij zoeken

Een creatieve thea­ter­tech­nicus met tournee-ervaring, liefst afge­stu­deerd aan een relevante opleiding die een sterke verbinding voelt met de program­me­ring van de Schuur en Toneel­schuur Producties. Iemand die het prettig vindt om in een hecht team te werken en tege­lij­ker­tijd zelf verant­woor­de­lijk­heid kan nemen voor projecten. Iemand die leergierig is en met een creatieve, tikkeltje eigenwijze blik naar het werk kijkt en actief betrokken is bij het maakproces. Je hebt bij voorkeur kennis van ETC Eos lichttafels, Qlab en kunt overweg met een technisch teken­pro­gramma. Ervaring met AV- en compu­ter­net­werken is een pré. 

Functie-eisen

  • Kennis van algemene thea­ter­tech­niek op minimaal MBO+ niveau
  • Wonend in Haarlem of directe omgeving of bereid hierheen te verhuizen
  • Rijbewijs B en bij voorkeur rijbewijs C/C1

Taken en verantwoordelijkheden

  • Op- en afbouw van voor­stel­lingen in de Schuur
  • Technische voor­be­rei­ding en realisatie van randprogrammering 
  • Reizen en draaien van Toneel­schuur Producties, circa 1 per seizoen 
  • Als chef-van-de-dag aanspreek­punt zijn voor gasttechnici 
  • Onderhoud aan thea­ter­tech­ni­sche instal­la­ties en gebouw 
  • Actief bijhouden van ontwik­ke­lingen in het vakgebied en gere­la­teerde vakgebieden

Wat wij bieden?

We bieden je een veelzijdige functie binnen een dynamische organisatie. Het contract is op basis van een jaar. Bij gebleken geschikt­heid behoort verlenging tot de moge­lijk­heden. De Schuur biedt een inspi­re­rende, informele werk­om­ge­ving in het centrum van Haarlem, met een team van gedreven en enthou­si­aste medewerkers. Functie-inschaling is conform CAO Toneel en Dans ingeschaald in schaal V, met minimum van € 2704,- en een maximum van € 3941,- bruto per maand, afhankelijk van je werkervaring. 

Wij hechten waarde aan diversiteit

Bij de Schuur ontvangen we publiek vanuit alle hoeken van de stad en werken we met makers van allerlei verschil­lende achter­gronden. Wij hechten veel waarde aan diversiteit op alle niveaus binnen de organisatie en daarnaast maken alle collega’s gelijk­waardig deel uit van het Schuurteam. Het is dan ook vanzelf­spre­kend dat wij iedereen uitnodigen om te solli­ci­teren, ongeacht leeftijd, gender, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft. 

Contact- en vacature informatie

Voor meer inhou­de­lijke informatie over deze functie kan contact worden opgenomen met Pim van den Heuvel — Coördinator Techniek per mail naar: pim@​schuur.​nl

Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen wij jouw solli­ci­ta­tie­brief met CV graag zo spoedig mogelijk per mail naar: vacatures@​schuur.​nl. Vanwege de zomer­va­kantie kan het iets langer duren voordat je een reactie ontvangt.