150 Woorden Waarom | Schuur

150 Woorden Waarom

Marjorie Boston (programmeur dans, urban, inter­dis­ci­pli­nair, circus­the­ater) tipt PC Dreams van Xenia Perek & Arthur Guilleminot

PC Dreams is het nieuwe thea­ter­avon­tuur van Xenia Perek, een thea­ter­maker die grens­ver­leg­gend is omdat ze grenzen volkomen negeert. Haar werk is in alles trans’. Trans­the­a­traal, trans­tij­de­lijk trans­dis­ci­pli­nair, trans­cul­tu­reel. In PC Dreams presenteert ze vijf karakters, uitzinnige creaties die we niet ontmoeten, maar beleven. Samen met beeldend kunstenaar Arthur Guilleminot bouwt ze een uniek universum in het theater, even poëtisch als bizar. Het is een multi­me­diale ervaring waarin ze ons meeneemt in een verbluf­fende reis door tijd, ruimte en gender. Zelf zegt zij hierover: Gender en identiteit zijn voor mij niet onderwerp maar vorm. Ik wil niet hashtag identiteit of hashtag gender zijn. Wat ik maak, is sowieso breder dan dat.” De voor­stel­ling is een visuele explosie, breekbaar, poëtisch en keihard. Het slingert tussen kostuum­drama, queer club esthetiek en science fiction extra­va­ganza in en zit daarmee midden in de tijdsgeest. PC Dreams is actueel, verwarrend en urgent. Gaat dat zien. “

PC Dreams Xenia Perek